Lubelskie Forum Odpowiedzialnego Biznesu

Wydarzenie Lubelskie Forum Odpowiedzialnego Biznesu to inicjatywa Województwa Lubelskiego oraz Klubu Odpowiedzialnego Biznesu, która zrodziła się w toku współpracy oraz realizowanego przez Województwo Lubelskie projektu pod nazwą ROSIE – Odpowiedzialne i Innowacyjne MŚP (Interreg Central Europe 2014-2020). Forum odbędzie się 21 maja 2018 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym, ul. Grottgera 2 w Lublinie.

Do udziału w wydarzeniu zapraszamy szczególnie przedsiębiorców, zwłaszcza przedstawicieli MŚP, jak również instytucje otoczenia biznesu, przedstawicieli środowiska uniwersyteckiego i osoby zainteresowane poszerzeniem wiedzy na temat szeroko rozumianej odpowiedzialności w biznesie.

Forum będzie doskonałą okazją do zastanowienia się, co kryje się pod pojęciem odpowiedzialności w biznesie, a także co w tej kwestii jest realizowane w regionie. W tej części spotkania odbędzie się również debata z udziałem przedsiębiorstw z terenu województwa lubelskiego nt. praktycznej realizacji odpowiedzialnego podejścia w biznesie. Rozwinięciu i kontynuacji dyskusji będzie służyć przedstawienie koncepcji odpowiedzialnych innowacji, a także oferty współpracy Województwa Lubelskiego dla środowiska akademickiego, IOB oraz przedsiębiorstw w ramach projektu ROSIE. Dodatkowym elementem konferencji będą rozmowy B2B moderowane przez Klubu Odpowiedzialnego Biznesu oraz case studies działań przedsiębiorstw w zakresie odpowiedzialności w biznesie.

Zachęcamy do rejestracji i udziału w Forum. Liczba miejsc jest ograniczona.

Rejestracji można dokonać tutajdo-pobrania