Lubelskie Forum Biznesu

W Muzeum Lubelskim odbyło się „Lubelskie Forum Biznesu”. Wzięli w nim udział przedstawiciele świata nauki, biznesu i polityki, którzy rozmawiali na temat problematyki rozwoju gospodarczego z perspektywy państwa, regionu oraz przedsiębiorstw.

W pierwszej części „Lubelskiego Forum Biznesu”, zaproszeni goście rozmawiali na temat krajowych, regionalnych i lokalnych uwarunkowaniach rozwoju przedsiębiorstw. Obecny na konferencji  Wicemarszałek województwa, Grzegorz Kapusta mówił o wzrastającym tempie wymiany handlowej. Zaznaczył, że rośnie znaczenie przemysłu elektromaszynowego oraz chemicznego, choć rolnictwo nadal jest mocną częścią lokalnej gospodarki.

– Dynamika rozwoju i sprzedaży cieszy, mamy także potencjał uczelni wyższych. To swego rodzaju sprawdzian w jakim stopniu wykorzystamy w biznesie potencjał naukowy – powiedział Wicemarszałek Kapusta, dodał także że: – najgorsze dla biznesu są nagłe zmiany, wstrząsy w obrębie prawa. A tym, co należy jeszcze bardziej wykorzystać, są zasoby zielone Lubelszczyzny, a więc turystyka w szerokim tego słowa znaczeniu.  

W kolejnej części spotkania, uczestnicy forum zapoznali się z danymi przygotowanymi przez Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej oraz rozmawiali na temat ekspansji przedsiębiorstw z perspektywy nauki i biznesu jak również rozwoju przedsiębiorczości w regionie z perspektywy lubelskich pracodawców.