We wrześniu br. odbył się Konwent Samorządów Województwa Lubelskiego pn. Sieć szerokopasmowa w województwie lubelskim. Obradom przewodniczył Grzegorz Kapusta, Wicemarszałek Województwa Lubelskiego oraz Jan Mołodecki, Przewodniczący Zarządu Związku Gmin Lubelszczyzny. Wydarzenie było kolejną okazją do dyskusji na temat planowanych inwestycji budowy sieci dostępowych w naszym województwie oraz barier, które związane są z tymi przedsięwzięciami. W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele jednostek samorządowych szczebla gminnego z terenu województwa lubelskiego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, Centrum Projektów Polska Cyfrowa, firmy INEA S.A., Fibee I Sp. z o.o., Fibee IV Sp. z o.o.

Osią dyskusji była diagnoza problemów w planowaniu i realizacji inwestycji telekomunikacyjnych. Najbardziej istotnym z punktu widzenia beneficjentów POPC czy też lokalnych firm telekomunikacyjnych są koszty operacyjne, na które przede wszystkim rzutuje wysokość stawek opłat za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym. Szczególnie istotne jest to w obszarach przeznaczonych do realizacji projektów ze środków POPC, które z racji niskiej gęstości zaludnienia są mało atrakcyjne biznesowo, nawet przy wsparciu środków publicznych.

galeriaGALERIA