To planowane w Lublinie w dniach 22 – 23 września 2020 roku, cykliczne wydarzenie skupiające wszystkich, zaangażowanych w pracę i wspieranie działań na rzecz trzeciego sektora.

W ramach przedmiotowego wydarzenia, Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego organizuje konkurs „Nagroda Trzeciego Sektora”, podczas którego wyłonieni i nagrodzeni zostaną laureaci za działalność w sektorze pozarządowym.

Nagrodę można otrzymać w pięciu kategoriach:

Kategoria I: Nagroda dla Samorządu wspierającego działania trzeciego sektora Województwa Lubelskiego 2019;

Kategoria II: Nagroda dla Przedstawiciela biznesu wspierającego działalność trzeciego sektora w Województwie Lubelskim 2019;

Kategoria III: Osobowość Trzeciego Sektora Województwa Lubelskiego 2019;

Kategoria IV: Organizacja pozarządowa promująca trzeci sektor i województwo lubelskie 2019 (Mały Ambasador);

Kategoria V: Wolontariusz roku 2019.

Wyłonienie Laureatów nastąpi podczas posiedzenia Kapituły Nagrody powołanej przez Radę Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego, zaś uroczyste wręczenie nagród podczas Gali Trzeciego Sektora.

Konkurs skierowany jest do członków organizacji pozarządowych, przedstawicieli różnych branż biznesu – działalności gospodarczej zaangażowanych w pracę i wspieranie działań organizacji pozarządowych, a także organizacji pozarządowych działających na rzecz promocji i rozwoju innowacji kultury województwa lubelskiego oraz samorządów wspierających działania organizacji pozarządowych.

Wnioski  zgłoszeniowe kandydatów można składać do 4 września 2020 roku w sposób określony w Regulaminie.

Po pobrania              

Regulamin przyznawania nagrody za działalność w sektorze pozarządowym

Wniosek zgłoszeniowy