Konwent Informatyków Polski Wschodniej

W dniach 25-26 października 2018 r. w Panieńszczyźnie k. Lublina odbędzie się Konwent Informatyków Polski Wschodniej. Wydarzenie ma na celu prezentację dobrych praktyk w zakresie IT w urzędach, wymianę doświadczeń, a także promocję najlepszych rozwiązań informatycznych w instytucjach publicznych. Organizatorem spotkania jest miesięcznik „IT w Administracji” pierwszy w Polsce magazyn poświęcony technologiom informatycznym stosowanym w sektorze publicznym.

Konwent Informatyków Polski Wschodniej jest cykliczną konferencją, która zastępuje realizowane regionalne konwenty informatyków w województwach: warmińsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, podkarpackim i świętokrzyskim. Od 2011 roku zorganizowaliśmy 64 Konwentów – 61 o zasięgu regionalnym oraz 3 ogólnopolskie, w których udział wzięło ponad 5600 osób. Wszystkim tegorocznym wydarzeniom cyklu patronuje Ministerstwo Cyfryzacji, Polskie Towarzystwo Informatyczne oraz Centralny Ośrodek Informatyki, a partnerem merytorycznym zostało Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

Podczas wydarzenia uczestnicy biorą udział w wykładach i prelekcjach poświęconych najważniejszym zagadnieniom dotyczącym IT w sektorze publicznym. Jednym z wiodących tematów tegorocznego Konwentu Informatyków Polski Wschodniej będzie rola Sieci Szerokopasmowej Polski Wschodniej w kształtowaniu społeczeństwa informacyjnego i realizacji e-usług publicznych.

Ponadto, podczas spotkania dowiemy się m.in:

 • o planach rozwoju Systemu Rejestrów Państwowych
 • jak projekty informatyczne zmieniają Polskę Wschodnią
 • o nowych zasadach udostępniania hotspotów przez jst
 • dlaczego nie należy zapominać o ochronie drukarek w urzędzie
 • o tym jak wykorzystać standaryzację w zamówieniach publicznych
 • jak skonfigurować WordPressa by był wydajny i bezpieczny
 • w jaki sposób regionalne sieci szerokopasmowe wpływają na likwidację tzw. białych plam
 • o tym jak sprawnie wdrażać RODO w oparciu o analizę ryzyka
 • dlaczego należy obniżać opłaty za umieszczanie urządzeń telekomunikacyjnych w drogach
 • jak obniżyć koszty wydruków i efektywnie zarządzać dokumentacją w urzędzie
 • jak za pomocą narzędzi GIS zwiększyć wykorzystanie sieci szerokopasmowych
 • co charakteryzuje nowoczesny i kompleksowy system do backupu danych
 • jaki zakres obowiązków powinien wykonywać informatyk w urzędzie
 • o nowych technologiach w komputerach stacjonarnych i laptopach

Szczegółowy harmonogram wydarzenia:

http://www.kpw.itwadministracji.pl/harmonogram/

Formularz zgłoszenia:

http://www.kpw.itwadministracji.pl/formularz-zgloszenia/