Konsultacje społeczne KSRR 2030

Informujemy, że konferencją zorganizowaną przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju (MIiR) w dniu 17 grudnia 2018 roku zostały zainaugurowane konsultacje społeczne projektu Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030 (KSRR 2030), które zgodnie z przyjętym trybem będą także przeprowadzone przez MIiR na konferencjach w każdym województwie.

Dokument KSRR 2030 posiada kluczowe znaczenie dla kształtowania polityki rozwoju regionalnego i lokalnego, gdyż będzie wyznaczał m.in. ukierunkowanie wykorzystania środków finansowych pochodzących zarówno z budżetu państwa, jak i funduszy strukturalnych i inwestycyjnych w nowej perspektywie. Stąd też istotne jest by samorządy gminne, powiatowe, jak i regionalni oraz lokalni interesariusze mogli zapoznać się z projektem Strategii na etapie konsultacji, a tym samym mieć wpływ na jej ostateczne zapisy.

Na prośbę Ministra Inwestycji i Rozwoju Pana Jerzego Kwiecińskiego zapraszamy Państwa na spotkanie konsultacyjne oraz zachęcamy do aktywnego udziału w debacie nad projektem Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2030.

Konferencja regionalna w województwie lubelskim, na której zaprezentowany zostanie projekt dokumentu Strategii wraz z dyskusją nad zaproponowanymi do realizacji celami, kierunkami działań oraz mechanizmami wdrażania polityki regionalnej do 2030 r. odbędzie się w dniu 16 stycznia 2019 roku o godzinie 12.00 w Białej Podlaskiej w Hotelu Skala przy ul. Artyleryjskiej 1.

Informacje na temat projektu dokumentu KSRR 2030, spotkań konsultacyjnych oraz formularze do zgłaszania swojego uczestnictwa dostępne są pod adresem www.miir.gov.pl/ksrr.
Ilość miejsc na konferencji jest ograniczona. Decyduje kolejność zgłoszeń.