Konkurs grantowy

31 lipca 2018 r. od godz. 12:00 został ogłoszony kolejny konkurs grantowy nr 4 w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Konkurs organizowany jest przez Zarząd Województwa Lubelskiego i prowadzony na terenie województwa lubelskiego i podkarpackiego.

Celem inicjatywy jest rozwój kompetencji cyfrowych. Uczestnicy działań szkoleniowych będą mieli możliwość zwiększenia stopnia i poprawy umiejętności korzystania z Internetu oraz elektronicznych usług publicznych. Gminy wyłonione w ramach konkursu, które przedstawią mikroprojekty ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych, przeprowadzą szkolenia u min. 6 200 ostatecznych odbiorców, którzy ukończyli 25 rok życia oraz zamieszkują województwo lubelskie i podkarpackie.

Nabór wniosków trwa do 21 sierpnia 2018 r. do godz. 20:00.  Szczegółowe informacje.