Konkurs grantowy-rozwój kompetencji cyfrowych

Zarząd Województwa Lubelskiego ogłasza konkurs grantowy nr 3 w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”. Nabór wniosków prowadzony jest w terminie do dnia 24 lipca 2018 r. do godz. 20:00.

Głównym celem projektu jest rozwój kompetencji cyfrowych oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych, u 6 200 odbiorców ostatecznych którzy ukończyli 25 rok życia, zamieszkujących gminy województwa lubelskiego i podkarpackiego, poprzez skierowane do nich działania szkoleniowe.

Efektem realizowanych działań będzie podniesienie kompetencji w zakresie umiejętności korzystania z Internetu w tym elektronicznych usług publicznych u min. 80% odbiorców uczestniczących w szkoleniach.

Szczegółowe informacje