Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej

Trwa Kongres Inicjatyw Europy Wschodniej. Wydarzenie jest okazją do wymiany doświadczeń przedstawicieli świata nauki, kultury, edukacji, organizacji pozarządowych, władz samorządowych i państwowych tej części Europy. Kongres odbywa się w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Gości KIEW przywitał Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.

 – Naszym wspólnym zadaniem jest dalsza współpraca w dziedzinie nauki, kultury, innowacyjności. To przekłada się na wymianę gospodarczą z naszymi partnerami ze Wschodu. – mówił Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.

W Kongresie Inicjatyw Europy Wschodniej biorą m.in. goście z Mołdawii, Kazachstanu, Ukrainy, Francji, Austrii, Gruzji, Rumunii, Słowacji, Rosji czy Niemiec. Uczestnicy KIEW rozmawiają o współpracy międzynarodowej jako czynniku stabilizacji i rozwoju Regionu, przyszłości inteligentnych miast, źródłach transgranicznego finansowania rozwoju lokalnego.

Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego wziął udział w panelu „Sieciowanie samorządowej współpracy międzynarodowej”. W dyskusji wzięli udział także: Viktor Ovcharuk – Przewodniczący Tarnopolskiej Rady Obwodowej, Mirosław Żydek – Wójt Gminy Konopnica, Sergiey Poperchnyy – Mer Trembowli (Ukraina), Oleksandr Hanushchyn – Przewodniczący Lwowskiej Rady Obwodowej (Ukraina), Bartłomiej Ostrowski – dyplomata, samorządowiec, Europejskie Stowarzyszenie na rzecz Demokracji Lokalnej ALDA, Dariusz Wróbel – Przedstawiciel Komitetu Regionów Unii Europejskiej, burmistrz Opola Lubelskiego.

Podczas kongresu Miasto Lublin uhonorowano nagrodą Rady Europy. Jest ona przyznawana m.in. za dynamiczne podejście w dziedzinie międzynarodowej solidarności. 

Program wydarzenia

galeriaGALERIA