Kongres Gospodarczy Regionów Trójmorza im. Unii Lubelskiej – 2-3 kwietnia 2020 r.

Województwo Lubelskie we współpracy z Instytutem Rozwoju Samorządu Terytorialnego Województwa Lubelskiego organizuje Kongres Gospodarczy Regionów Trójmorza im. Unii Lubelskiej.

Celem Kongresu jest zintegrowanie współpracy międzyregionalnej oraz networking biznesowy firm z Europy Środkowej i Wschodniej. Wydarzenie dedykowane jest przedstawicielom regionów Trójmorza, świata nauki, biznesu oraz mediów. Podejmowane inicjatywy, dla których elementem łączącym będzie trasa Via Carpatia, wzmocnią rozwój poszczególnych regionów, a przez to całej Inicjatywy Trójmorza.

Ze względu na dobre transgraniczne relacje w wydarzeniu wezmą również udział przedstawiciele administracji i biznesu z Ukrainy, Białorusi i Mołdawii. 

Tematy podejmowane w trakcie Kongresu Gospodarczego Regionów Trójmorza:

  • Współpraca gospodarcza regionów Trójmorza, konkurencyjność regionów
  • Współpraca międzyregionalna, transgraniczna i fundusze UE, Fundusz Trójmorza
  • Transport i logistyka
  • Inwestycje a ochrona środowiska naturalnego
  • Bezpieczeństwo energetyczne
  • Rolnictwo i przetwórstwo rolno-spożywcze
  • Turystyka

Więcej informacji o wydarzeniu oraz formularz rejestracyjny już wkrótce będą dostępne na stronie www.kongresgospodarczy.lubelskie.pl