Konferencja prasowa dot. BDO

Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO) jest systemem informatycznym uruchomionym przez Ministerstwo Środowiska w dniu 24 stycznia 2018 r. Częścią BDO jest prowadzony przez marszałka województwa Rejestr podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami. Wpisowi do rejestru podlegają wszystkie podmioty działające w zakresie gospodarowania odpadami. 

Zgodnie z przepisami ustawy o odpadach, od 1 stycznia 2020 r. ewidencja odpadów oraz ich sprawozdawczość odbywać się będzie wyłącznie elektronicznie, za pośrednictwem indywidualnego konta w systemie BDO.

Dla kogo BDO?

Obowiązkiem wpisu zgodnie z ustawą o odpadach, objęci są przedsiębiorcy wytwarzający, transportujący odpady oraz prowadzący ich ewidencję, a także wprowadzający na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny, producenci, importerzy i wewnątrzwspólnotowi nabywcy opakowań, przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego objęte opłatą recyklingową oraz rolnicy gospodarujący na powierzchni użytków rolnych powyżej 75 ha.

Posiadanie takiej rejestracji będzie konieczne z uwagi na to, że od 1 stycznia 2020 r. planowane jest uruchomienie dwóch modułów: ewidencyjnego i sprawozdawczego. Chodzi o to, aby każdy odpad, który został wprowadzony do obrotu był śledzony, by pracownicy Ministerstwa Środowiska wiedzieli, co się z nim dzieje. Chcąc pomóc naszym podmiotom, które zajmują się przetwarzaniem odpadów organizujemy w dniach 5 i 6 listopada szkolenie – podkreślał członek zarządu Zdzisław Szwed.

Podstawą uzyskania wpisu w rejestrze jest złożenie przez podmiot wniosku w formie pisemnej, którego wzór określają załączniki do rozporządzenia z dnia 13 grudnia 2018 r. w sprawie wzorów formularza rejestrowego, formularza aktualizacyjnego i formularza o wykreśleniu z rejestru prowadzonego w ramach Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (od 1 stycznia 2020 r. rejestracja wyłącznie za pośrednictwem systemu informatycznego BDO). 

Prowadzony przez marszałka województwa rejestr jest publicznie dostępny. Każdy, kto wejdzie na stronę www.bdo.mos.gov.pl, a w szczególności podmioty, które prowadzą działalność w zakresie gospodarki odpadami, będą mogły sprawdzić zakres i legalność prowadzonej działalności przez potencjalnych kontrahentów, w tym odbiorców zbierających, transportujących, sprzedających lub przetwarzających odpady.

Będą kary za brak BDO

Ku przestrodze warto podkreślić, że kto wbrew przepisom ustawy o odpadach prowadzi działalność bez wymaganego wpisu do rejestru podlega administracyjnej karze pieniężnej w wysokości nie mniej niż 5000 zł i nie większej niż 1 000 000 zł. Karę w drodze decyzji wymierza wojewódzki inspektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce wytwarzania lub gospodarowania odpadami.

Czas na szkolenia

Jak prawidłowo prowadzić elektroniczną ewidencję odpadów w systemie BDO ? W jaki sposób korzystać z modułu ewidencji odpadów? Jak wypełniać karty przekazania i ewidencji odpadów? Tego dowiedzą się uczestnicy bezpłatnego szkolenia, pt. „Funkcjonowanie Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami” prowadzonego przez Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy we współpracy z Ministerstwem Środowiska oraz tut. Urzędem. Szkolenia odbędą się w dniach 5 listopada (brak już miejsc) i 6 listopada br. o godz. 11:30 w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie przy ul. A. Grottgera 2 w Sali S5.

Korzyści ze szkolenia:

  • Dowiesz się jak prawidłowo prowadzić elektroniczną ewidencję odpadów w systemie BDO.
  • Poznasz w jaki sposób korzystać z modułu ewidencji odpadów, modułu rejestracyjnego i modułu sprawozdawczego.
  • Dowiesz się jak wypełniać karty przekazania i ewidencji odpadów (prezentacja wszystkich kart).

Adresaci szkolenia:

  • podmiot, który wytwarza, transportuje odpady oraz prowadzi ewidencję tych odpadów;
  • podmiot, który wprowadza na terytorium kraju produkty w opakowaniach, opony, oleje smarowe, pojazdy, baterie lub akumulatory, sprzęt elektryczny i elektroniczny;
  • producent, importer i wewnątrzwspólnotowy nabywca opakowań.

Więcej informacji na temat Rejestru BDO można uzyskać pod adresami: www.lubelskie.pl oraz https://bdo.mos.gov.pl