Społeczna Rada ds. Ochrony Zdrowia powołana

W Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyła się dziś konferencja prasowa, której tematem było powołanie przez zarząd województwa Społecznej Rady ds. Ochrony Zdrowia.

– Podjęliśmy próbę zdiagnozowania służby zdrowia na poziomie szpitali wojewódzkich, która leży w kompetencji Marszałka i Zarządu Województwa Lubelskiego. Do współpracy w Radzie zaprosiliśmy przede wszystkim specjalistów z Lubelszczyzny, którzy o służbie zdrowia wiedzą bardzo dużo. Będą mogli nam pokazać w jakim kierunku zmierzać. Korzystając z ich wiedzy i doświadczeń służbę zdrowia
w województwie lubelskim możemy podnieść na wyższy poziom, nie bojąc się nowych wyzwań, które przed nami stoją. –
przekonywał Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

W konferencji wziął również udział wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski, który odpowiada w zarządzie województwa za służbę zdrowia.

Kiedy na początku jako zarząd zorientowaliśmy się, jak trudna jest sytuacja w jednostkach wojewódzkich zapowiedzieliśmy, że powołamy Społeczną Radę ds. Ochrony Zdrowia. Na szczęście poziom usług medycznych w podlegających nam placówkach jest dobry, a nawet bardzo dobry. Pojawił się jednak problem finansowy, a mianowicie zadłużenie wszystkich placówek. Bardzo istotny jest też fakt, że do tej pory nie było współpracy między szpitalami klinicznymi i placówkami podległymi zarządowi województwa. Jako nowy zarząd obiecujemy, że to się zmieni. – mówił wicemarszałek Wojciechowski.

W spotkaniu uczestniczyli również trzej członkowie nowo powstałej Rady.

– Wszyscy zgadzamy się z tym, że podstawową rolą ochrony zdrowia jest jak najlepszy dostęp pacjenta do pomocy medycznej. Rada społeczna będzie mogła wskazać zakresy, w których może dojść do polepszenia jakości usług, skrócenia kolejek i jednocześnie pokazania kierunku rozwoju w ochronie zdrowia. – mówił senator, prof. nadzw. dr hab. n. med.  Andrzej Stanisławek.

Swoje zdanie nt. zakresu prac Rady wyraził także prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Problemy służby zdrowia w naszym regionie nie różnią się od tych w pozostałych częściach kraju i świata. Rada, która powstaje przy urzędzie marszałkowskim będzie znakomitym narzędziem do pomocy strukturalnej i inwestycyjnej, tak aby problemy w zakresie obsługi pacjentów zostały rozwiązane. – dodał prof. Załuska.

Duże nadzieje z działalnością Rady wiąże również dr n. med. Andrzej Szczepanowski, długoletni ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej w Okręgowym Szpitalu Kolejowym SP ZOZ w Lublinie.

Po raz pierwszy utworzyła się możliwość ścisłej współpracy między szpitalami klinicznymi, a wojewódzkimi. Do tej pory ze względu na różne ośrodki władzy, w niektórych sprawach nie można było się dogadać. Ta współpraca jest bardzo potrzebna na poziomie województwa. Chcielibyśmy stworzyć ośrodek robotyki, który niejako przybliżyłby nas do osiągnięć technologicznych i medycznych, które rozwija reszta świata. Jeśli nie chcemy zostać w tyle musimy stale się rozwijać i współpracować. – wyjaśnił dr Szczepanowski.

Do zadań powołanej Społecznej Rady ds. Ochrony Zdrowia należy w szczególności:

 • analizowanie bieżącej sytuacji w zakresie ochrony zdrowia w województwie lubelskim;
 • optymalizacja funkcjonowania podmiotów leczniczych działających na terenie województwa lubelskiego;
 • opracowywanie propozycji działań na rzecz rozwoju systemu ochrony zdrowia w województwie lubelskim;
 • współpraca z podmiotami realizującymi zadania z zakresu ochrony zdrowia. 

A oto pełna lista członków Społecznej Rady ds. Ochrony Zdrowia:

 1. Wicemarszałek Zbigniew Wojciechowski, Przewodniczący Rady.
 1. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Załuska – Dziekan II Wydziału Lekarskiego
  z Oddziałem Anglojęzycznym Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Ordynator Oddziału Nefrologii i Nadciśnienia Tętniczego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie. Członek American Society of Nephrology oraz członek European Dialysis and Transplantation Association, American Society of Internal Artificial Organs, American Heart Association, Polskiego Towarzystwa Nadciśnienia Tętniczego oraz Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego. Od 2006 roku członek Lubelskiego Towarzystwa Naukowego. Od 2007 roku Członek Komisji Nefrologicznej Wydziału Patofizjologii Polskiej Akademii Nauk.
 1. Prof. dr hab. n. med. Wojciech Maksymowicz – wybitny neurochirurg, profesor nauk medycznych, w latach 1997–1999 minister zdrowia i opieki społecznej. Otrzymał szereg wyróżnień i odznaczeń (m.in. Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski). Ekspert ds. służby zdrowia. Związany ze środowiskiem medycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, obecnie Prorektor ds. Collegium Medicum.
 1. Prof. nadzw. dr hab. n. med. Andrzej Stanisławek – Senator IX kadencji, doświadczony chirurg-onkolog, naukowiec, dydaktyk. Profesor nadzw. dr hab. nauk medycznych, specjalista I stopnia z chirurgii ogólnej i II z zakresu chirurgii onkologicznej. W 1992 r. założył lubelską Fundację Wczesnego Wykrywania Raka. Od 2008 r. kieruje Oddziałem Chirurgii Onkologicznej w Centrum Onkologii Ziemi Lubelskiej. Od 2004 r. jest kierownikiem Katedry Onkologii
  i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.
 1. Członek Zarządu Województwa Podkarpackiego Stanisław Kruczek – odpowiedzialny
  za służbę zdrowia. Radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego V i VI kadencji. Wielokrotnie angażował się w inicjatywy obywatelskie na terenie Podkarpacia. Był członkiem Rady Społecznej największego w regionie SP ZOZ nr 2 w Rzeszowie.
 1. Prezydent Miasta Chełm Jakub Banaszek – z wykształcenia prawnik, specjalista zdrowia publicznego. Pracował jako doradca ministra zdrowia Konstantego Radziwiłła
  i premiera Mateusza Morawieckiego. Pełnił funkcję pełnomocnika wojewody lubelskiego ds. rozwoju służby zdrowia, gdzie podejmował działania mające na celu rozwiązanie trudnej sytuacji podmiotów leczniczych. Pracował m.in. w Samodzielnym Publicznym Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu w Chełmie, Narodowym Funduszu Zdrowia, Ministerstwie Sprawiedliwości.
 1. Dr hab. n. o zdr. Barbara Ślusarska – Adiunkt dr hab. w Zakładzie Medycyny Rodzinnej i Pielęgniarstwa Środowiskowego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. Autorka oraz współautorka wielu prac naukowych z zakresu pielęgniarstwa oraz profilaktyki zdrowotnej.
 1. Dr n. med. Andrzej Szczepanowski – doświadczony chirurg, działacz społeczny, w poprzednich latach zastępca dyrektora ds. lecznictwa w Okręgowym Szpitalu Kolejowym SP ZOZ w Lublinie, długoletni ordynator Oddziału Chirurgii Ogólnej.
 1. Dr Zbigniew Orzeł– doktor nauk o zdrowiu, lekarz medycyny, menedżer (MBA). Dziekan Wydziału Nauk o Człowieku WSEI w Lublinie. Były: dyrektor Departamentu Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie, kierownik w NFZ, dyrektor szpitali (w Puławach i Opolu Lubelskim), z-ca dyrektora Szpitala MSWiA w Lublinie. Ekspert w ogólnopolskich i międzynarodowych projektach z zakresu ochrony zdrowia. Wykładowca z zakresu zarządzania i nadzoru właścicielskiego w ochronie zdrowia oraz polityki zdrowotnej.
 1. Lek. med. Marek Wójtowicz – lekarz-menedżer, były wieloletni prezes Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej. W poprzednich latach dyrektor i zastępca dyrektora ds. medycznych szpitali powiatowych oraz specjalistycznych, były dyrektor Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ i p.o. dyrektora Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, dziennikarz czasopism medycznych, konsultant Fundacji Inicjatyw Menedżerskich w Lublinie, konsultant prezydenta RP do spraw opieki zdrowotnej.
 1. lek. med. Barbara Barszczewska – Radna Województwa Lubelskiego, Przewodnicząca Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa Lubelskiego. Posiada specjalizację II stopnia z Ginekologii. W poprzednich latach pracowała na stanowisku Ordynatora na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Szpitalu Powiatowym w Łosicach oraz pełniła obowiązki Ordynatora na Oddziale Ginekologiczno-Położniczym w Szpitalu w Radzyniu Podlaskim. Pracuje na Oddziale Położniczo-Ginekologicznym w Szpitalu Powiatowym w Międzyrzecu Podlaskim. Członek Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.
 1. Dr Rafał Włach – Dyrektor CompuGroup Medical Polska, Absolwent Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Lublinie. Stypendysta University of Nottingham w zakresie zarządzania służbą zdrowia. W latach 2008-2009 Zastępca dyrektora ds. administracyjnych SPZOZ w Lubartowie. Posiada doświadczenie we wprowadzaniu systemów informacyjnych w obszarze opieki zdrowotnej. Kierował Zakładem e-Zdrowia w Instytucie Medycy Wsi.
 1. Dorota Flis – Przewodnicząca Zarządu Wojewódzkiego Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego w Lublinie. Naczelna Pielęgniarka w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 4 w Lublinie. W poprzednich latach przewodnicząca oraz wiceprzewodnicząca koła Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego. Organizator i propagator konkursu „Pielęgniarka Roku”. Od wielu lat czynnie uczestniczy w pracach na rzecz Samorządu Pielęgniarek i Położnych województwa lubelskiego, członek Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Lublinie (poprzedniej kadencji).