Konferencja dla klubów i stowarzyszeń sportowych – relacja

W Lubelskim Centrum Konferencyjnym w dniu 11 października br. odbyła się Konferencja informacyjno-szkoleniowa dla klubów i stowarzyszeń sportowych z terenu województwa lubelskiego LUBELSKIE 2019.

Konferencję uroczyście otworzył Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

W konferencji w roli prelegentów udział wzięli przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki: Dyrektor Departamentu Infrastruktury Sportowej – Marcin Żyłowski.
Naczelnik Wydziału Upowszechniania Sportu Dzieci i Młodzieży w Departamencie Sportu dla Wszystkich – Marcin Brzychcy oraz Naczelnik Wydziału Sportu Młodzieżowego
w Departamencie Sportu Wyczynowego – Kamil Ancygier.   Przedstawiciele MSiT omówili programy z zakresu działania swoich Departamentów. Poruszone zostały kwestie ewaluacji programów m.in.: programu „KLUB”, który został przedstawiony jako innowacyjny model bezpośredniego wsparcia małych i średnich klubów sportowych.

Dyrektor Departamentu Promocji Sportu i Turystyki UMWL Artur Domański przedstawił informację o zadaniach publicznych Województwa Lubelskiego, które będą realizowane w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2020 roku,
w tym również organizacji Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w bloku sportów halowych „LUBELSKIE 2020”. Warto zaznaczyć, iż ta prestiżowa, sportowa impreza miała miejsce na terenie województwa lubelskiego po raz ostatni w 2005 roku.

Bardzo ważnym elementem konferencji, co podkreślali jej uczestnicy,
był moduł poświęcony nowym wzorom ofert, umów i sprawozdań stosowanych przy zlecaniu zadań publicznych. „Jak przygotować ofertę, opisać rezultaty i wskaźniki, przygotować budżet zadania oraz rozliczyć merytorycznie i finansowo zadanie?” –  to niektóre z zagadnień omówione przez Artura Gluzińskiego – doświadczonego szkoleniowca, specjalisty w zakresie współpracy administracji publicznej z organizacjami pozarządowymi autora publikacji: „Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”.

Tematyka konferencji oraz wystąpienia prelegentów spotkały się z dużym zainteresowaniem jej uczestników, o czym świadczyły liczne pytania w panelu dyskusyjnym oraz rozmowy kuluarowe po zakończeniu konferencji, w której udział wzięło 300 osób.

galeriaGALERIA