Komunikat ws. naboru „Finansowanie kapitału obrotowego mikro- i małych przedsiębiorstw”

Oficjalny komunikat Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości

Szanowni Państwo,
w związku z naborem wniosków dot. Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL na lata 2014-2020 – Finansowanie kapitału obrotowego mikro i małych przedsiębiorstw otrzymaliśmy informację o pojawieniu się kłopotów z zalogowaniem i dostępem do Lokalnego Systemu Informatycznego 2014-2020 (LSI2014). Informujemy, że system został poddany dużemu obciążeniu, które wynika z liczby wnioskodawców podejmujących próbę połączenia oraz złożenia wniosku. Dokładamy wszelkich starań, aby system umożliwił połączenie tym wnioskodawcom, którym nie udało się zalogować, jednak obciążenie wynika z zastosowania zautomatyzowanych mechanizmów oraz zwielokrotniania sesji połączeń na różnych urządzeniach przez tych samych wnioskodawców. Podjęcie decyzji związane z ewentualnym anulowaniem/przesunięciem terminu naboru jest na etapie ustalania. O wszelkich zmianach będziemy Państwa niezwłocznie informować. Za utrudnienia przepraszamy i zapewniamy, że wszyscy pracownicy odpowiedzialni za system teleinformatyczny stale pracują nad zgłaszanymi błędami oraz poprawiają funkcjonowanie systemu.
 
Aktualności na stronie RPO