Kolejne umowy z przedsiębiorcami w ramach RPO WL wręczone

We wtorek, 3 września br. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym w Lublinie odbyło się uroczyste wręczenie umów dla przedsiębiorców, Beneficjentów Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP w ramach RPO WL na lata 2014-2020. W tym konkursie dofinansowano kolejnych 56 projektów na ponad 81 mln złotych. Dotychczas w ramach ww. Działania wybrano do dofinansowania, aż 389 projektów na ponad 750 mln zł.

W spotkaniu uczestniczyli: Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa oraz Dyrektor Lubelskiej Agencji Wspierania Przedsiębiorczości Magdalena Filipek-Sobczak.

Cieszę się, że mamy przedsiębiorców, którzy starają się cały czas rozwijać, wprowadzając w swoich firmach innowacyjne rozwiązania. Dzięki temu zwiększa się wasza konkurencyjność nie tylko na rynku krajowym, ale także poza granicami Polski. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać wielokrotnie w nowej perspektywie finansowej. mówił marszałek Jarosław Stawiarski.

Dzięki zwiększeniu alokacji, w czwartym już konkursie z tego Działania możliwe było dofinansowanie kolejnych 56 projektów na kwotę 81 071 457,09 zł.

Jesteśmy dumni, że takie firmy i przedsiębiorcy działają na terenie naszego województwa. To Państwo generują nowe miejsca pracy, w swoich małych i średnich rodzinnych firmach. – dodał przewodniczący Michał Mulawa.

To jeszcze nie koniec środków dla przedsiębiorcówprzekonywała Dyrektor LAWP Magdalena Filipek-Sobczak.Jeszcze w tym roku ogłosimy kolejny konkurs z Działania 3.7, na który przeznaczymy około 42 mln zł.

=================================================================

Dzięki otrzymanemu wsparciu lubelscy przedsiębiorcy wprowadzają w swoich firmach innowacyjne rozwiązania, podnoszą produktywność, wydajność pracy oraz zwiększają swoją konkurencyjność na rynku krajowym, czy nawet międzynarodowym.

W ramach tego konkursu o dofinansowanie mogły ubiegać się przedsiębiorstwa
z sektora MŚP (mikro, małe oraz średnie przedsiębiorstwa) na następujące rodzaje projektów:

  • stworzenie/doposażenie infrastruktury przedsiębiorstw w celu wprowadzenia nowych lub ulepszonych produktów/usług;
  • zastosowanie nowoczesnych technologii;
  • wsparcie działań inwestycyjnych, związanych z rozszerzeniem działalności eksportowej np. zakup linii produkcyjnych dostosowanych do potrzeb nowego rynku zbytu;
  • wdrażanie w przedsiębiorstwach wyników badań naukowych i rozwojowych oraz innowacyjnych rozwiązań.

Maksymalny poziom dofinansowania projektu z EFRR w odniesieniu do wydatków kwalifikowalnych wynosił:

– dla mikro i małych przedsiębiorstw – 70%

– dla średnich przedsiębiorstw – 60%

Natomiast maksymalna kwota dofinansowania projektu wynosiła:

– dla mikro i małych przedsiębiorstw 2 000 000,00 zł.

– dla średnich przedsiębiorstw 3 000 000,00 zł.

W ramach tego konkursu do LAWP wpłynęło 246 wniosków, które opiewały na kwotę ponad trzykrotnie wyższą od dostępnej w tym konkursie alokacji. Powyższe obrazuje jak ogromnym zainteresowaniem ze strony przedsiębiorców cieszy się możliwość otrzymania dofinansowania w ramach Działania 3.7.

Od początku perspektywy 2014-2020 w ramach Działania 3.7 do LAWP wpłynęło 791 wniosków na łączną kwotę dofinansowania 1 043 694 406,79 PLN.

galeriaGALERIA