Kolejne umowy na dofinansowanie przedszkoli podpisane

W środę, 20 marca br. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego w Lublinie podpisano kolejne umowy z Beneficjentami o dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego. Tym razem chodzi o Działanie 12.1 Edukacja przedszkolna. Beneficjenci to gminy: Zakrzówek, Krzywda, Borki i Łuków oraz miasto Kraśnik.

Celem Działania 12.1 Edukacja przedszkolna jest m.in. wzrost liczby miejsc w przedszkolach oraz rozszerzenie oferty o dodatkowe zajęcia dla dzieci w wieku 3 – 4 lata. Kwota przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ww. konkursu wyniosła blisko 27 mln złotych. Z tego wsparcia skorzysta 35. Beneficjentów.

  • Gmina Zakrzówek

Tytuł projektu: Moje przedszkole

Całkowity koszt projektu: 709 995,40 zł, w tym dofinansowanie: 603 259,84 zł.

  • Gmina Krzywda

Tytuł projektu: „MOJE WESOŁE PRZEDSZKOLE” – zwiększenie udziału dzieci w wieku przedszkolnym w wysokiej jakości edukacji przedszkolnej w Gminie Krzywda

Całkowity koszt projektu: 655 591,25 zł, w tym dofinansowanie: 557 026,25 zł

  • Gmina Borki

Tytuł projektu: Wesołe przedszkolaki w Gminie Borki

Całkowity koszt projektu: 1 219 481,99 zł, w tym dofinansowanie: 1 036 559,69 zł.

  • Gmina Łuków

Tytuł projektu: „Przedszkolaki w Gołąbkach” 

Całkowity koszt projektu: 600 781,38 zł, w tym dofinansowanie: 510 664,17 zł.

  • Miasto Kraśnik/Przedszkole Miejskie nr 5 w Kraśniku

Tytuł projektu: Przedszkole marzeń maluchów – tworzenie nowych miejsc dla dzieci w wieku 3-4 lat w Przedszkolu Miejskim nr 5 w Kraśniku

Całkowity koszt projektu: 517 288,20 zł, w tym dofinansowanie: 439 694,97 zł.

==================================================================

PODSUMOWANIE:

Dotychczas w ramach Działania 12.1:

  • ogłoszono 3 nabory konkursowe o łącznej wartości 102 944 344 zł;
  • podpisano 40 umów na kwotę dofinansowania 21 996 945,71 zł.

W ramach podpisanych 40 umów zostanie:

  • objętych wsparciem 2 952 dzieci;
  • dofinansowanych 1 511 miejsc wychowania przedszkolnego;
  • objętych wsparciem ponad 50 placówek.

galeriaGALERIA