Kolejne miliony dla samorządów z RPO

Blisko 28 milionów złotych otrzymają miasto Dęblin, powiat rycki oraz gmina Baranów. Dotacje zostały przyznane w ramach RPO Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Umowy z przedstawicielami tych samorządów popisał dzisiaj wicemarszałek województwa lubelskiego Grzegorz Kapusta.

Realizacja założonych celów w tych projektach pozwoli na znaczne podniesienie jakości wypełniania zadań własnych samorządów lokalnych.  Projekty będą realizowane m.in. w zakresie ochrony środowiska i przyrody, co bezpośrednio wpłynie na rozwój tych małych ojczyzn i jakość życia ich mieszkańców – mówił podczas podpisania umów wicemarszałek Grzegorz Kapusta.

Środki z funduszy europejskich umożliwią poprawę efektywności energetycznej budynków użyteczności publicznej, poprawę jakości powietrza poprzez modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego oraz pozwolą na przystosowanie obiektów na placówki opiekuńczo-wychowawcze.

Z miastem Dęblin podpisane zostały dwie umowy i otrzyma ono w sumie 10, 816 mln zł dofinansowania ze środków europejskich. W ramach jednego z projektów wnioskodawca zaplanował modernizację i budowę energooszczędnego oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Dęblin. Dzięki inwestycji w mieście zostanie zainstalowanych 1975 opraw LED. Oprawy oświetleniowe zostaną wyposażone w zasilacze z zaprogramowaną funkcją redukcji mocy w godzinach nocnych.

Powiat rycki otrzyma prawie 16,5 mln zł na realizację swoich projektów. Celem jednej z inwestycji jest utworzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej dla dzieci i młodzieży przy ulicy Żytniej w Rykach.  

Gmina Baranów otrzyma natomiast około 650 tys. zł, które przeznaczy na montaż opraw oświetlenia zewnętrznego. Inwestycja oprócz zmniejszenia kosztów eksploatacji zapewni lepsze doświetlenie miejscowości, poprawi walory estetyczne gminy Baranów oraz przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa poruszania się po drogach, zarówno dla kierowców, jak i dla pieszych.

galeriaGALERIA