Kolejne korzystne rozstrzygnięcie dla Samorządu Województwa

Dziś Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie rozpatrzył skargę Samorządu Województwa Lubelskiego na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego, który unieważnił niektóre przepisy Statutu WFOŚiGW w Lublinie. Są to przepisy dotyczące sposobu głosowania przez Radę Nadzorczą Funduszu. Statut został nadany uchwałą Sejmiku Województwa Lubelskiego 22 czerwca 2017 r.

Sąd uznał, że rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego jest pozbawione podstaw prawnych, ponieważ zakwestionowane przez Wojewodę przepisy uchwały Sejmiku są zgodne z prawem. Wyrok nie jest prawomocny. Wojewoda może złożyć skargę kasacyjną do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

– Wyrok pokazuje jednoznacznie, że Wojewoda Lubelski myli się kolejny raz. Na szczeblu ministerialnym również brakuje rozporządzenia, które powinno być opublikowane do 12 listopada. Mam nadzieje, że prawo będzie respektowane, bo wciąż żyjemy w państwie prawa. – podkreślił Grzegorz Kapusta, wicemarszałek województwa lubelskiego.

Mimo fundamentalnej zmiany dokonanej ostatnio przez Sejm RP w ustawie – Prawo ochrony środowiska, zgodnie z którą to nie sejmiki, a minister środowiska będzie nadawał statuty funduszom ochrony środowiska dzisiejszy wyrok ma doniosłe znaczenie dla polskiego samorządu terytorialnego, bowiem wyznacza granice swobody działania samorządu w regulowaniu zasad funkcjonowania podległych mu jednostek (w przypadku Sejmiku Województwa Lubelskiego jest to ok. 60 statutów).