Kolejne dofinansowania na zieloną energię przyznane

Termomodernizacja budynków, wymiana źródeł ciepła, wymiana drzwi i okien, energooszczędne oświetlenie, wentylacja, montaż instalacji fotowoltaicznych – to rozwiązania, na które lubelskie firmy otrzymały dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Mowa o kwocie ponad 38,5 mln zł, która pozwoli na sfinansowanie 102 projektów dotyczących Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Pierwsze umowy są już podpisane. Dzisiaj do grona beneficjentów dołączyły kolejne firmy.

Uroczyste podpisanie umów

Trzech przedsiębiorców w obecności Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego oraz Dyrektor LAWP Elżbiety Katarzyny Kędzierskiej podpisało dzisiaj umowy, dzięki którym poprawią swoją efektywność energetyczną. Chodzi o firmy:

  • PONTES Sp. z o.o.,
  • Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „DAMI” Dziura Marek Jacek,
  • Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z Radzynia Podlaskiego.

Prace w tych firmach dotyczyć będą m.in. modernizacji centralnego ogrzewania (na pompy ciepła), ocieplenia dachów budynków, wymiany drzwi i okien, ocieplenia ścian zewnętrznych czy modernizacji oświetlenia.

– Wspieramy rodzime przedsiębiorstwa, żeby poprawić warunki pracy, a tym samym poprawić efektywność firm – mówił Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Dla środowiska i portfela

Efektywność energetyczna przedsiębiorstw to przede wszystkim mniejsze koszty, czystsze środowisko, oszczędność zużywanej energii i mniejsza ilość emisji. W dzisiejszych czasach te rozwiązania przekładają się na efektywny biznes. Wśród firm, które skorzystały z finansowania, są mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa oraz spółki prawa handlowego z większością udziałów jednostek samorządu terytorialnego. Celem Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw jest podniesienie w firmach efektywności energetycznej przy zrównoważonym wykorzystaniu dostępnych zasobów. Jednocześnie przedsiębiorstwa realizujące projekty w ramach tego Działania przyczynią się do wzrostu konkurencyjności lubelskiej gospodarki.

W ramach konkursu wsparcie mogli uzyskać właściciele firm, których projekty polegają na:

  • głębokiej termomodernizacji,
  • technologii odzysku energii wraz z systemem wykorzystania energii ciepła odpadowego,
  • budowie i przebudowie wymiany źródeł ciepła, w tym zastosowaniu systemów grzewczych opartych na odnawialnych źródłach energii.

LAWP wypłaci dofinansowanie

W ramach ww. projektów polegających na poprawie efektywności energetycznej możliwa jest budowa lub rozbudowa jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji oraz budowa i przebudowa instalacji OZE. Ponadto jednym z elementów programu może być wprowadzenie systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie.

Jako element powyższych typów projektów możliwa była również realizacja działań zakładających ograniczenie wytwarzania odpadów w celu ich ponownego wykorzystania w procesie produkcyjnym.

Maksymalny dopuszczalny procentowy poziom dofinansowania wypłacanego przez Lubelską Agencję Wspierania Przedsiębiorczości projektu z EFRR wynosił:

  • Mikro- i małe przedsiębiorstwa: 65%
  • Średnie przedsiębiorstwa: 55%
  • Duże przedsiębiorstwa: 45%

Warto w tym miejscu ponownie zaznaczyć, że całkowita kwota, jaką LAWP wypłaci lubelskim przedsiębiorcom na ten cel, to 38,5 mln zł. Maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania wynosiła:

galeriaGALERIA