Kolejna edycja „Akademii Zdrowego Serca” w Białej Podlaskiej

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Białej Podlaskiej wyszedł z inicjatywą organizacji kolejnej edycji „Akademii Zdrowego Serca”. W ramach Akademii zorganizowano cykl spotkań „Sercowe sprawy – co każdy pacjent po zawale powinien wiedzieć”, podczas których pacjenci po zawale serca oraz ich bliscy mają możliwość edukacji w zakresie mechanizmów zawału, leczenia oraz dalszego postępowania po wypisie ze szpitala. Głównym celem działań Akademii jest organizowanie warsztatów i zajęć edukacyjnych mających na celu przekazanie praktycznych informacji dotyczących profilaktyki i leczenia najczęstszych schorzeń kardiologicznych. Prowadzącymi spotkania są doświadczeni specjaliści, w tym: lekarz kardiolog, psycholog, dietetyk, fizjoterapeuta i ratownik medyczny.

Do uczestnictwa w zajęciach cyklu „Sercowe sprawy – co każdy pacjent po zawale powinien wiedzieć” zapraszamy pacjentów, którzy przebyli zawał mięśnia sercowego lub zabieg w zakresie angioplastyki. Do udziału w spotkaniach Akademii zachęcamy także rodziny i bliskich pacjentów. Udział w zajęciach jest bezpłatny. Spotkania odbywają się w czwartki o godz.10.00 w sali konferencyjnej w budynku 1D Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej. Szczegółowy harmonogram dostępny jest na stronie internetowej www.szpitalbp.pl.

Akademia jest autorskim programem specjalistów bialskiego szpitala. Działania te towarzyszą Programowi NFZ – „KOS-zawał” – Koordynowanej Opieki Specjalistycznej dla pacjentów po zawale mięśnia sercowego. Jest to nowatorskie podejście do opieki pozawałowej polegające na połączeniu czterech elementów: leczenia szpitalnego (zabiegowego i zachowawczego), rehabilitacji kardiologicznej, kardiologicznej opieki specjalistycznej oraz szeroko zakrojonych działań edukacyjnych. „Akademia Zdrowego Serca” zespołu specjalistów z Białej Podlaskiej stanowi wartość dodaną programu NFZ-u „KOS-zawał”. Te dodatkowe działania bialskich specjalistów są unikatowe w skali kraju, niewiele jest w Polsce ośrodków kardiologicznych, które kładą tak silny nacisk na edukację pacjenta.

Dodatkowym działaniem związanym z funkcjonowaniem Akademii jest publikacja poradnika dla pacjentów po zawale „Moje drugie życie”. Znajdziemy w niej m.in. zagadnienia teoretyczne i praktyczne dotyczące zawału – jego istoty, mechanizmu powstawania, hospitalizacji, sposobów leczenia oraz opieki poszpitalnej. Ważnym elementem poradnika będzie dzienniczek kontroli pacjenta po zawale, zawierający m.in. podstawowe dane dotyczące przebytego schorzenia oraz kalendarz wizyt umożliwiający notowanie wyników badań kontrolnych, aktualnie stosowanych leków i dalszych zaleceń. Taki kompleksowy zbiór danych ułatwi wgląd w historię choroby, co przyczyni się do łatwiejszej analizy stanu zdrowia pacjenta, a w konsekwencji może poprawić jakość opieki nad chorym.