Kaplica Trójcy Świętej nagrodzona

Kaplica Trójcy Świętej laureatem ogólnopolskiego konkursu „Zabytek Zadbany”. „Zabytek Zadbany” jest corocznym konkursem ogłaszanym przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. To wyróżnienie to zasługa dużego zespołu ludzi, którzy pracują nad właściwym zabezpieczeniem zabytku dla obecnych i przyszłych pokoleń.

Adresatami konkursu są właściciele, posiadacze lub zarządcy zabytkowych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, którzy wzorowo wywiązują się z obowiązku opieki nad zabytkami. Celem konkursu jest promocja opieki nad zabytkami, poprzez propagowanie najlepszych wzorów konserwacji, utrzymania i zagospodarowania zabytków.

W tegorocznej edycji zabytkowe obiekty można było zgłaszać w 6 kategoriach:

  • Utrwalenie wartości zabytkowej obiektu
  • Rewaloryzacja przestrzeni kulturowej i krajobrazu (w tym założenia dworskie i pałacowe)
  • Adaptacja obiektów zabytkowych
  • Architektura i budownictwo drewniane
  • Architektura przemysłowa i budownictwo inżynieryjne
  • Kategoria specjalna: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Kaplicy Trójcy Świętej na zamku lubelskim została laureatem w kategorii specjalnej: właściwe użytkowanie i stała opieka nad zabytkiem.

Kaplica Trójcy Świętej na zamku lubelskim pozostaje pod stałą opieką Muzeum Lubelskiego od 1954 roku, kiedy to zamek stał się siedzibą Muzeum. Kaplica jest miejscem najchętniej odwiedzanym przez mieszkańców miasta, regionu i turystów z Polski i świata w Muzeum Lubelskim. Konserwatorzy prowadzą codzienną opiekę profilaktyczną. W Kaplicy prowadzone były badania, których celem jest opracowanie właściwej strategii ochrony zabytku. W ubiegłym roku przeprowadzono szereg badań m.in. przez Krajowe Centrum Badań nad Dziedzictwem. Przygotowane zostały ekspertyzy naukowe przez profesorów i specjalistów z różnych dziedzin takich jak konserwacja, archeologia, architektura oraz konstruktorów. Kaplica wymaga stałego nadzoru konserwatorskiego i prowadzenia systematycznych prac remontowo-konserwatorskich. W planach Muzeum – opiekuna kaplicy posiadamy taki zarys. W 2018 roku przypada 600 lat od ukończenia fresków w Kaplicy Trójcy Świętej.