IV Forum Rozwoju Regionalnego

Rozwój ukraińskich regionów w świetle integracji euroatlantyckiej, efektywna współpraca pomiędzy biznesem, społecznościami lokalnymi i państwem a także odnawialne źródła energii i instrumenty finansowania zrównoważonego rozwoju były tematami IV Forum Rozwoju Regionalnego w Truskawcu na Ukrainie. Województwo Lubelskie podczas wydarzenia reprezentował Członek Zarządu Województwa, Zdzisław Szwed.

Już od 4 lat koniec czerwca w Truskawcu to czas wzmożonych dyskusji na temat współpracy transgranicznej, zrównoważonego rozwoju, odnawialnych źródeł energii, turystyki transportu i przyszłości Ukrainy. Zorganizowane w dniach 25-27 czerwca br. przez Lwowską Radę Obwodową, Euroregion Karpaty-Ukraina oraz stowarzyszenie Rady Lwowszczyzny IV Forum Rozwoju Regionalnego zgromadziło ponad 400 uczestników, w tym Członka Zarządu Województwa Lubelskiego, Zdzisława Szweda. W panelu poświęconym instrumentom finansowania projektów rozwoju przedstawiciel województwa lubelskiego opowiedział o możliwościach pozyskiwania środków finansowych na rozwój małych i średnich przedsiębiorstw.

Około 555 mln EUR, czyli blisko jedna czwarta alokacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, zostało przeznaczone na wsparcie dla przedsiębiorców. 80% tej kwoty to bezzwrotne dotacje dla przedsiębiorców. Do pozostałych form wsparcia należą specjalne strefy aktywności gospodarczej oferujące m.in. zwolnienia z podatków lokalnych oraz wyposażenie w odpowiednią infrastrukturę, instytucje wsparcia przedsiębiorczości takie jak Lubelska Agencja Wsparcia Przedsiębiorczości, działające przy Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego Centrum Obsługi Inwestora i Eksportera a także parki naukowo-technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości.

Wśród gości tegorocznego forum znaleźli się m.in. były Prezydent Ukrainy, Petro Poroshenko, Pierwszy Wicepremier, Minister ds. Rozwoju Gospodarczego Ukrainy, Stepan Kubiv, Wicepremier ds. Integracji Europejskiej i Euroatlantyckiej, Ivanna Klumpush-Tsintsadze i Minister Ekologii i Zasobów Naturalnych, Ostap Semerak.

galeriaGALERIA