Szkoły zawodowe – inwestycja w przyszłość

37 umów na wsparcie szkół zawodowych z całego regionu podpisał 18 kwietnia Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego. Na ich realizację przeznaczonych zostało ponad 61 mln zł. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego.

Swoje wnioski o dofinansowanie złożyło 50 instytucji. Projekty dotyczyły podniesienia jakości i atrakcyjności kształcenia zawodowego, oraz upowszechnienia zawodowego kształcenia ustawicznego i nabywania kwalifikacji zawodowych przez osoby dorosłe. Działanie przewiduje m.in. dodatkowe zajęcia specjalistyczne, podnoszące kwalifikacje i konkurencyjność na rynku pracy.

Najwyżej ocenionym projektem może poszczycić się powiat świdnicki i Powiatowe Centrum Edukacji Zawodowej im. Zygmunta Puławskiego w Świdniku. Najwyższa dotacja trafi do gminy Lublin, będzie to prawie 11 mln zł. Spore fundusze dostaną również powiat lubelski, biłgorajski oraz miasta Biała Podlaska i Chełm (od 2,5 do 3,6 mln zł).

Przykład Lublina najlepiej obrazuje skalę potrzeb. Lubelski samorząd projektem obejmie aż 12 szkół zawodowych z terenu miasta. Projekt ma posłużyć zwiększeniu szans na zatrudnienie ich absolwentów. W samej gminie Lublin skorzysta z niego 123 nauczycieli i 1656 uczniów w wieku 16-20 lat, w tym ponad 40 z niepełnosprawnościami. Pokazuje to jak szerokie jest grono odbiorców programu.

Uroczyste wręczenie umów było zwieńczeniem konkursu w ramach działania 12.4 RPO. W spotkaniu wzięli udział samorządowcy, reprezentujący zwycięskich wnioskodawców. Wśród nich między innymi: Krzysztof Żuk, prezydent Lublina; Dariusz Stefaniuk, prezydent Białej Podlaskiej; Paweł Pikula, starosta lubelski; Dariusz Kołodziejczyk, starosta świdnicki; Andrzej Romańczuk, starosta włodawski; Lucjan Kotwica, starosta radzyński.