Inwestujemy w ekologię

Zespół Lubelskich Parków Krajobrazowych zrealizuje projekt, dzięki któremu przeprowadzone zostaną działania związane z modernizacją i wyposażeniem Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie w gminie Ułęż i dostosowaniem go do potrzeb osób niepełnosprawnych. Projekt umożliwi również  stworzenie kampanii promocyjno-edukacyjnej, wyznaczenie i oznaczenie szlaku turystycznego oraz utworzenie planów ochrony dla kazimierskiego, nadwieprzańskiego i szczebrzeszyńskiego parku krajobrazowego. Wczoraj w Sobieszynie umowę opiewającą na blisko 1,4 mln zł podpisał Grzegorz Kapusta, wicemarszałek województwa lubelskiego oraz Justyna Jędruch, Dyrektor Zespołu Lubelskich Parków Krajobrazowych.

Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o dofinansowaniu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projektu pn. „Opracowanie planów ochrony parków krajobrazowych: Kazimierskiego, Nadwieprzańskiego i Szczebrzeszyńskiego oraz modernizację i wyposażenie Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie”. – Celem projektu jest wzmocnienie mechanizmów ochronnych cennych obszarów parków krajobrazowych, które nie powinny być narażone na nadmierną działalność człowieka oraz tworzenie efektywnych warunków kształtowania postaw proekologicznych – mówił podczas podpisania umowy Grzegorz Kapusta wicemarszałek Województwa Lubelskiego.

Poza efektem ochronnym, działania w ramach powyższego projektu będą miały również wymiar edukacyjny. Uczniowie i młodzież oraz wszyscy korzystający z Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie i ścieżki edukacyjnej będą mieli okazję obserwować ptaki gniazdujące w zawieszonych skrzynkach.

Jednym z elementów projektu jest modernizacja Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Sobieszynie. Przedmiotowa inwestycja realizowana będzie w zabytkowym budynku Zespołu Szkół im. Kajetana hr. Kickiego w Sobieszynie. Potrzeba modernizacji Ośrodka wynika ze wrastającej świadomości społeczeństwa w zakresie ekorozwoju – wyjaśniał wczoraj Marcin Czyżak, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Lubelskiego.

Przedmiotowy projekt planowany jest do realizacji w latach 2017-2021, a planowany termin zakończenia realizacji projektu to koniec lutego 2021 r.

galeriaGALERIA