Inauguracja cyklu spotkań informacyjnych o programach „Mój prąd”, „Agroenergia” i „Czyste powietrze”

Dzisiaj w imieniu Samorządu Województwa Lubelskiego cykl spotkań informacyjnych w województwie lubelskim dotyczących programów „Mój prąd”, „Agroenergia” i „Czyste powietrze” zainaugurowali Przewodniczący Sejmiku Województwa Lubelskiego Michał Mulawa, Dyrektor Departamentu Środowiska i Zasobów Naturalnych w UMWL Janusz Bodziacki i Pełnomocnik ds. programu „Czyste powietrze” w województwie lubelskim Leszek Kowalczyk.

Mój prąd – program skierowany do gospodarstw domowych, którego celem jest zwiększenie produkcji energii z mikroźródeł , obejmujących instalacje fotowoltaiczne o mocy zainstalowanej 2-10 kW. Budżet programu w skali polski będzie wynosił 1 mld złotych. Dofinansowanie obejmie do 50% kosztów instalacji i nie więcej niż 5000 złotych na gospodarstwo domowe.
Nabór wniosków od wrześnie b.r. będzie prowadził Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Agroenergia – program skierowany wyłącznie do rolników indywidualnych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej gospodarstw rolnych, poprzez kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu prowadzonej działalności rolniczej na środowisko. Budżet programu w skali Polski wynosi 200 mln złotych, z czego 120 mln zł. to zwrotne formy finansowania, a 80 mln zł. przeznacza się na wsparcie bezzwrotne.
Nabór wniosków w terminie do 20.12.2019 roku , lub do wyczerpania alokacji, prowadzi Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Czyste powietrze – program skierowany do osób fizycznych będących właścicielami budynków jednorodzinnych, którego celem jest poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie emisji pyłów i poprawa jakości powietrza. Budżet programu przez wszystkie lata jego istnienia 2018-2029, wyniesie 103 mld złotych. W formie dotacji wydatkowanych zostanie 63 mld zł , a w formie pożyczek 40 mld zł. Program prowadzą Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na stronie lubelskie.pl w zakładce „Aktualności doradztwo energetyczne” dostępny jest harmonogram spotkań. Zachęcamy również do śledzenia profilu Poczuj Energię na Facebooku.