III edycja Polsko-Wschodniej Konferencji PUIG Lub-Invest

Zakończyła się Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest w Lublinie, organizowana wspólnie przez Polsko-Ukraińską Izbę Gospodarczą, Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego i Urząd Miasta Lublina. Konferencja stanowi okazję do spotkań przedstawicieli międzynarodowego biznesu, finansów i inwestycji oraz reprezentantów władz centralnych i samorządowych z Polski, Białorusi, Mołdawii, Kazachstanu, Ukrainy, Uzbekistanu oraz innych państw Partnerstwa Wschodniego. Daje także możliwość nawiązania bezpośrednich kontaktów i spotkań B2B.

Konferencję zainaugurowali Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk oraz Prezes Polsko-Ukraińskiej Izby Gospodarczej Jacek Piechota. Podczas otwarcia wystąpili również goście specjalni, w tym JE Ambasador Kazachstanu w RP Margułan Baimukchan, Radca-Minister Ambasady Ukrainy w RP Volodymyr Bachynsky oraz Honorowy Konsul RP w Las Vegas John Petkus.

W tegorocznej edycji LubInvestu udział wzięli radcy handlowi z 14 krajów świata. Przedstawiciele Białorusi, Chin, Cypru, Demokratycznej Republiki Kongo, Danii, Estonii, Francji, Hiszpanii, Panamy, Rosji, Senegalu, Słowacji, Włoch i Urugwaju podczas pobytu w Województwie Lubelskim odbyli wizyty studyjne w Ursusie S.A. i Perle – Browarach Lubelskich S.A.

Marszałek Sosnowski podkreślił, że od 2006 roku eksport województwa lubelskiego podwoił się. Duża w tym zasługa nie tylko władz regionu i miasta Lublina, ale również instytucji, takich jak Polsko-Ukraińska Izba Gospodarcza, wspierających wzajemne relacje gospodarcze.

Program konferencji składał się z dwóch sekcji tematycznych: „Wzajemne inwestycje, współpraca handlowa oraz dostęp do rynku pracy gwarantem transgranicznego rozwoju ekonomicznego” oraz „Systemy wsparcia przedsiębiorczości, wzrostu inwestycji i aktywności handlowej w polityce wewnętrznej i zagranicznej ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń Lublina i Województwa Lubelskiego”.

Panel dyskusyjny otwierający Forum zgromadził samorządy, administracje regionalne oraz organizacje z Polski i Ukrainy, których przedstawiciele na co dzień zajmują się obsługą i wsparciem zagranicznych inwestorów oraz lokalnych małych i średnich przedsiębiorstw. Była to doskonała okazja do zapoznania się z inicjatywami Województwa Lubelskiego, takimi jak Biznes Lubelskie, oraz Obwodu Lwowskiego czy Zaporożskiego.

Prelegenci poświęcili szczególną uwagę analizie aspektów współpracy inwestycyjnej i handlowej. Ważną częścią merytoryczną było przedstawienie roli samorządów, jako promotora inwestycyjnej polityki transgranicznej. Konferencja stanowiła także okazję do zapoznania się z osiągnięciami oraz perspektywami dalszego rozwoju Lubelszczyzny i Lublina w kontekście ich długotrwałych relacji gospodarczych, oświatowo-naukowych i kulturalnych z sąsiednimi państwami.

Zwieńczeniem Kongresu była uroczysta gala, podczas której wręczono nagrody „Buławy Gospodarcze XXV-lecia PUIG”. Wśród laureatów znaleźli się m.in. Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski oraz Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk. Galę uświetnił także występ bandurzystki Swietlany Nikonorowoj z Ukrainy.

Uczestnicy PUIG LubInwest odwiedzili firmy, znajdujące się na terenie Podstrefy Lublin, takie jak: Aliplast oraz ABM Greiffenberger Polska oraz zapoznali się wdrożonymi w nich standardami oraz procesem produkcji.

Polsko-Wschodnia Konferencja PUIG Lub-Invest na trwale wpisała się w coroczny kalendarz wydarzeń gospodarczych łączących Polskę z jej wschodnimi sąsiadami, a jej niezmiennym celem pozostaje budowanie partnerstwa, wymiana doświadczeń oraz zacieśnienie bezpośrednich kontaktów środowiska gospodarczego Europy Środkowo-Wschodniej oraz całego świata.

galeriaGALERIA