III Dni Partnerstwa Wschodniego

W dniach 8-10 listopada 2016 r. odbyły się III Dni Partnerstwa Wschodniego w Brukseli. Dni Partnerstwa to szereg wydarzeń, konferencji, debat, seminariów i imprez kulturalnych organizowanych w Parlamencie Europejskim, siedzibie Komitetu Regionów, Domu Polski Wschodniej o współpracy m.in. z Azerbejdżanem, Białorusią, Gruzją, Mołdawią i Ukrainą.
Wydarzenie organizowane jest przez Dom Polski Wschodniej w Brukseli we współpracy ze Stałym Przedstawicielstwem Rzeczypospolitej Polskiej przy Unii Europejskiej, Ambasadą Rzeczypospolitej Polskiej w Królestwie Belgii, Europejskim Funduszem na Rzecz Demokracji, Białostockim Ośrodkiem Kultury oraz Fundacją Nowy Staw – Europejski Dom Spotkań.
Dni Partnerstwa Wschodniego to szereg wydarzeń, konferencji, debat, seminariów i imprez kulturalnych organizowanych w Parlamencie Europejskim, siedzibie Komitetu Regionów, Domu Polski Wschodniej i innych miejscach. Mają one na celu przybliżenie kultury krajów Partnerstwa Wschodniego oraz debaty o aktualnym stanie i dalszych działaniach w ramach inicjatywy.

W ramach tegorocznej imprezy odbyła się między innymi konferencja: „Stabilność europejskiej polityki sąsiedztwa”, w której wzięli udział m.in. Markku Markkula – Przewodniczący Komitetu Regionów, Artur Orzechowski – Ambasador RP w Królestwie Belgii, Heidi Hautala – Przewodnicząca Delegacji do Euronestu, ambasadorzy Azerbejdżanu, Białorusi, Gruzji, Mołdawii i wielu innych znamienitych gości oraz specjalistów ds. polityki sąsiedztwa z Komisji Europejskiej.

Marszałek Województwa Lubelskiego Sławomir Sosnowski w wystąpieniu inaugurującym konferencję podkreślił między innymi ogromną rolę współpracy na poziomie regionalnym we wdrażaniu reform przybliżających kraje objęte inicjatywą do wprowadzenia standardów europejskich w takich dziedzinach jak decentralizacja, zarządzanie i polityka regionalna, budowa efektywnego samorządu lokalnego, realizacja projektów europejskich. Konferencję zakończyła prezentacja wystawy pokazującej rezultaty projektu pn. „Odtworzenie szlaku wodnego E-40 na odcinku Dniepr-Wisła: od strategii do planowania”. Projekt wdrażany był w urzędzie marszałkowskim w latach 2013-2015 we współpracy z białoruskim i ukraińskim partnerem. Więcej o projekcie na stronie www.e40restoration.eu

Kolejne wydarzenia w ramach inicjatywy to debata na temat współpracy w ramach programu „Razem z Ukrainą” – pomoc humanitarna i rozwojowa, gdzie również województwo lubelskie może podzielić się wieloma doświadczeniami z wdrażanych projektów pomocowych oraz warsztaty „Partnerstwo Wschodnie. Główne mechanizmy wsparcia dla rozwoju regionalnego. Wymiar europejski” a także debata „Działalność społeczna i wartości demokratyczne w krajach Partnerstwa Wschodniego”. Wydarzenia towarzyszące w dziedzinie kultury to: otwarcie interaktywnego wirtualnego muzeum Czarnobyla w Ambasadzie Ukrainy w Królestwie Belgii, koncert – BAŁDYCH/ROSZKOWSKI/DYS/ROSZKOWSKI – „TENSIONS” czy festiwal filmów krótkometrażowych ŻUBROFFKA ON TOUR: Okno na wschód, w ramach którego w dniu 10 listopada 2016 r. odbędzie się projekcja filmu „Joanna i głosy” oraz dyskusja moderowana przez Grażynę Plebanek z Armiñe Abrahamyan. Szczegółowy program znajduje się na stronie www.eastpoland.eu

W Łańcucie, 7 listopada 2016 r. odbyło się spotkanie podmiotów zainteresowanych wybudowaniem infrastruktury tworzącej korytarz transportowy Via Carpatia w poszczególnych regionach Polski i UE. Spotkanie miało miejsce podczas konferencji zorganizowanej z okazji 10. rocznicy podpisania Deklaracji Łańcuckiej pt: „10 lat Deklaracji Łańcuckiej – Via Carpatia dziś, wyzwania na przyszłość”. Konferencję otworzyła premier Beata Szydło podkreślając znaczenie projektu Via Carpatia dla rozwoju Polski i całej Europy Środkowo-Wschodniej.

Najważniejszym punktem konferencji było podpisanie „Porozumienia o współpracy na rzecz budowy korytarza transportowego Via Carpatia” przez nowych partnerów, w tym województwo lubelskie.
W imieniu Samorządu Województwa Lubelskiego podpis złożył marszałek Sławomir Sosnowski, województwo podlaskie reprezentował marszałek Jerzy Leszczyński, a mazowieckie członek zarządu Rafał Rajkowski. Dokument podpisały także pozostałe regiony zaangażowane w ideę budowy korytarza transportowego Via Carpatia: Województwo Podkarpackie, Samorządowy Kraj Koszycki i Preszowski (Słowacja) oraz Komitat Borsod-Abaúj-Zemplén (Węgry).

Budowa oraz modernizacja dróg krajowych, w tym lubelskiego odcinka drogi ekspresowej S19 przebiegającego w korytarzu transportowym „Via Carpatia” (ponad 200 km), wzmocni atrakcyjność inwestycyjną i potencjał gospodarczy województwa lubelskiego oraz usprawni ruch kołowy w regionie i Polsce Wschodniej. Do wykonania drogi ekspresowej S 19 w województwie lubelskim zostało ok. 167 km. Dotychczas wybudowano obwodnicę Międzyrzeca, Kocka i Lublina. Poprawa połączeń drogą S 19 pomiędzy miastami: Międzyrzec, Radzyń, Kock, Lubartów, Lublin, Kraśnik i Janów Lubelski, w których generowane są miejsca pracy w przemyśle, handlu i usługach będzie również jednym z ważniejszych elementów dla rynku pracy w skali regionalnej i ponadregionalnej oraz rozwoju gospodarczego i turystycznego województwa.

galeriaGALERIA