II Wschodnie Forum Biznesu

W dniach 22-23 czerwca 2016 r. w Lublinie odbyło się współorganizowane przez Dom Polski Wschodniej II Wschodnie Forum Biznesu. Zorganizowane w Lubelskim Centrum Konferencyjnym II Wschodnie Forum Biznesu miało przede wszystkim na celu wsparcie procesu sieciowania podmiotów rynkowych, wypracowanie wspólnych pomysłów i projektów biznesowych wpływających na rozwój gospodarek regionalnych województw Polski Wschodniej. Forum stanowiło pole wymiany wiedzy i doświadczenia w zakresie gospodarczych relacji pomiędzy Polską a partnerami ze Wschodu.

W II Wschodnim Forum Biznesu, które poprowadził znany ekonomista i analityk rynków finansowych – Marek Zuber, podobnie jak w poprzedniej edycji uczestniczyli przedstawiciele samorządów regionalnych i lokalnych z terenu Polski Wschodniej, m.in. marszałek województwa podlaskiego – Jerzy Leszczyński i wicemarszałek województwa lubelskiego – Krzysztof Grabczuk, ale również liczni przedstawiciele gmin z Polski Wschodniej. Głos zabrał również poseł do parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman. Ministerstwo Spraw Zagranicznych reprezentował Cezariusz Kwaterski, naczelnik Departamentu Współpracy Ekonomicznej, a Ministerstwo Rozwoju Adam Orzechowski – zastępca dyrektora Departamentu Współpracy Międzynarodowej. II Wschodnie Forum Biznesu zaszczycili swoją obecnością liczni ambasadorowie oraz konsulowie z Polski, Ukrainy, Białorusi, Uzbekistanu, Kazachstanu, Mołdawii, Armenii, Gruzji czy Indii. Na II Wschodnim Forum Biznesu licznie przybyli również zagraniczni przedsiębiorcy głównie z krajów Partnerstwa Wschodniego.

Tematem wystąpień i dyskusji były m.in. możliwości rozwoju i inwestycji na Lubelszczyźnie oraz w całym makroregionie Polski Wschodniej. Obecni samorządowcy pochylili się nad tematem możliwości wsparcia przedsiębiorców przez samorządy regionalne. Podpisano m.in. deklarację o partnerstwie i współpracy pomiędzy organizacjami zrzeszającymi przedsiębiorców z Lubelszczyzny. W wydarzeniu wzięło udział 11 podmiotów. Głównym założeniem umowy jest zacieśnienie współpracy pomiędzy sygnatariuszami dokumentu, poprzez stworzenie platformy, która będzie m.in. reprezentować postulaty adresowane do przedstawicieli organów administracji rządowej i samorządowej.

Forum stanowiło także pole debaty nad przyszłością procesu otwierania się UE na Wschód nie tylko w wymiarze politycznym, ale nade wszystko gospodarczym. Eksperci i uczestnicy poruszyli temat konsekwencji ewentualnego Brexitu dla przedsiębiorców. Wydarzenie było również swoistą wizytówką działań podejmowanych przez regiony Polski Wschodniej na rzecz rozwoju wzajemnych relacji wielostronnych z krajami Wschodu Europy i Azji. Korzystając z obecności firm i wystawców, sprzyjających kontaktom biznesowym, poruszono temat stosunków gospodarczych w aspekcie nie tylko regionalnym i krajowym, ale także europejskim.

galeriaGALERIA