II sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego

II sesja Sejmiku Województwa Lubelskiego miała miejsce  17 grudnia 2018 r. (poniedziałek) o godz. 10.00 w sali S2 Lubelskiego Centrum Konferencyjnego w Lublinie, ul. Artura Grottgera 2.

Prządek obrad:

 1. Otwarcie obrad i stwierdzenie prawomocności sesji.
 2. Rozpatrzenie ewentualnych wniosków o zmianę porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 4. Informacja z prac Zarządu Województwa Lubelskiego.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego – zdjęty z porządku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Regionalnego
  i Współpracy Zagranicznej Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Infrastruktury, Inwestycji
  i Gospodarki Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rozwoju Wsi i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Samorządowej
  i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Polityki Społecznej i Równego Traktowania Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Budżetowej Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Ochrony Zdrowia i Rodziny Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Regionalnego i Współpracy Zagranicznej Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Infrastruktury, Inwestycji i Gospodarki Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Rozwoju Wsi
  i Ochrony Środowiska Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 24. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Samorządowej
  i Bezpieczeństwa Publicznego Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 25. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Polityki Społecznej i Równego Traktowania Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 26. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 27. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru delegatów do Zgromadzenia Ogólnego Związku Województw Rzeczypospolitej Polskiej.
 28. Podjęcie uchwały w sprawie Pocztu Sztandarowego Województwa Lubelskiego.
 29. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania Wiceprzewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego upoważnionego do określania terminu i miejsca oraz miejscowości rozpoczęcia i zakończenia podróży służbowej Przewodniczącego Sejmiku Województwa Lubelskiego.
 30. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie ograniczenia populacji zwierząt.
 31. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie likwidacji Wojewódzkiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Lublinie.
 32. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie.
 33. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pełnomocnictwa.
 34. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Marszałka Województwa Lubelskiego – Pana Jarosława Stawiarskiego.
 35. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubelskiego.
 36. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2018 rok.
 37. Podjęcie uchwały w sprawie wydatków budżetu samorządu województwa, które w 2018 roku nie wygasają z upływem roku budżetowego.
 38. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia przedstawiciela Sejmiku Województwa Lubelskiego do Regionalnej Rady Ochrony Przyrody działającej przy Regionalnym Dyrektorze Ochrony Środowiska w Lublinie.
 39. Podjęcie uchwały w sprawie wskazania przedstawiciela Sejmiku Województwa Lubelskiego do składu Rady Społecznej Doradztwa Rolniczego działającej przy Lubelskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Końskowoli.
 40. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 41. Sprawy różne, wolne wnioski.
 42. Zamknięcie obrad.