27 września 2018 r. w Lublinie odbędzie się Gala Produktów Tradycyjnych Województwa Lubelskiego z okazji wpisania dwusetnego specjału pochodzącego z naszego regionu na ogólnopolską Listę Produktów Tradycyjnych. Do udziału w wydarzeniu zapraszamy wszystkich producentów tradycyjnych specjałów z naszego regionu!

Gali towarzyszyć będzie konferencja „W krainie lubelskich produktów tradycyjnych i regionalnych”, która ma na celu zarówno prezentację potencjału małych gospodarstw rolnych w zakresie niewielkiego przetwórstwa w rolnictwie, jak i wskazanie rolnikom i wytwórcom produkującym na niedużą skalę ułatwień oraz możliwości prawnych dotyczących procesu produkcji, przetwórstwa i sprzedaży żywności. Specjalnie na tę okazję Urząd Marszałkowski zaprosił grono prelegentów, którzy podzielą się z uczestnikami swoją wiedzą i doświadczeniem.

– Państwa obecność na spotkaniu jest dla Samorządu Województwa Lubelskiego szczególnie ważna, gdyż nie tylko szczycimy się dotychczasowymi dokonaniami na polu lubelskiej produkcji rolno-spożywczej, które są przecież Państwa udziałem, ale jednocześnie dążymy do tego, by tę działalność rozwijać i wspierać – mówi marszałek Sławomir Sosnowski.

Gwoździem programu będzie wręczenie kilkudziesięciu (!) laurów promocyjnych dla nowo wpisanych wyrobów na Listę Produktów Tradycyjnych, na której widnieją już 204 „lubelskie” specjały. W ramach gali odbędą się też m.in.: degustacja regionalnej żywności wysokiej jakości, a także prezentacja lokalnych producentów oraz instytucji działających na rzecz branży związanej z bezpieczeństwem żywności i rolnictwem.

Zainteresowanych producentów prosimy o potwierdzenie udziału do dnia 25 września br. drogą e-mailową na adres rafal.serej@lubelskie.pl lub telefonicznie (81) 44 16 538.

do-pobraniaDO POBRANIA

Program Wydarzenia