Fundusze Europejskie na rewitalizację Pałacu w Radzyniu Podlaskim

Radzyń Podlaski zyska nowe oblicze. Planowany w mieście remont obejmie rynek oraz Pałac Potockich z dziedzińcem i infrastrukturą przynależną. Umowę umożliwiającą realizację tej inwestycji podpisali dzisiaj Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Burmistrz Radzynia Jerzy Rębek. Wartość inwestycji to ponad 28,3 mln zł, z czego 21,5 mln pochodzi z funduszy europejskich i budżetu państwa.

Podpisanie umowy na reitalizację Zespołu Pałacowego Potockich w Radzyniu Podlaskim. Przy mikrofonach stoi Minister Aktywów Państwowych, Wicepremier Jacek Sasin. W tle grupa ludzi, wśród której (od lewej) stoi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski
– Ponad 21 mln przekazanych przez marszałka województwa to wielka część tej inwestycji, która będzie kosztować ok. 28 mln złotych. To będą pieniądze, które samorząd miasta będzie musiał dołożyć. Chcemy tego typu wkłady własne wspierać poprzez utworzenie funduszu inwestycji lokalnych. To jest zapowiedź wsparcia samorządów, które dzisiaj często rezygnują z wykonania inwestycji, bo nie mogą sobie na ten wkład własny pozwolić. – mówił premier Jacek Sasin.

Projekt pn. „Poprawa stanu infrastruktury zespołu pałacowo-parkowego i obszaru miejskiego w Radzyniu Podlaskim”, w ramach którego przeprowadzone zostaną prace remontowo-budowlane, ma na celu przywrócić funkcje społeczno-gospodarcze na zdegradowanych obszarach miasta. Co ważne, realizacja projektu pozwoli na znaczne podniesienie jakości i dostępności oferty kulturalnej oraz turystycznej.

Podpisanie umowy na rewitalizację Zespołu Pałacowego Potockich w Radzyniu Podlaskim. Przy mikrofonach stoi Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski. W tle grupa ludzi uczestnicząca w podpisaniu umowy.
– To jest wielki dzień dla Radzynia, bo rzecz niemożliwa, stała się możliwa. 21,5 mln niedługo wpłynie na rachunek Urzędu Miasta w Radzyniu. Zostanie zrewitalizowany pałac – perła architektury rokokowej. Jestem bardzo szczęśliwy, że mogłem razem z zarządem województwa przełamać tę niemoc. Melduję wykonanie zadania – zakończył wypowiedź Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski.

Pałac Potockich

Prace będą podzielone na dwa etapy. Pierwszy dotyczyć będzie remontu pałacu i dziedzińca. Projekt obejmuje przebudowę wnętrz korpusu głównego pałacu wraz z instalacjami wewnętrznymi, tj. instalacją elektryczną, wodno-kanalizacyjną, centralnego ogrzewania, a także montaż instalacji wentylacyjnej, systemu sygnalizacji pożaru i systemu oddymiania. Ponadto w ramach projektu zostaną przeprowadzone następujące prace:

 • wykonanie podłóg i posadzek w pomieszczeniach pałacu;
 • remont elewacji korpusu wschodniego i skrzydła wschodniego oraz konserwacja kamiennych kompozycji rzeźbiarskich (m.in. odtworzenie elementów sztukaterii, renowacja dekoracji sztukatorskich, wykonanie stolarki okiennej, renowacja stolarki drzwiowej);
 • rewitalizacja dziedzińca polegająca na: przebudowie nawierzchni dziedzińca, wykonaniu odwodnienia terenu, przebudowie sieci ciepłowniczej, wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
 • utworzenie kawiarni i zakup niezbędnego wyposażenia;
 • utworzenie pracowni i galerii fotograficznej wraz z zakupem niezbędnego wyposażenia;
 • utworzenie studia filmowego;
 • dokonanie niezbędnej infrastruktury zewnętrznej, tj. przyłączy wodnych i kanalizacyjnych.

Odnowiony miejski rynek

Druga część prac w ramach projektu dotyczy zaprojektowania i wymiany nawierzchni placu, w tym jezdni na ulicy Rynek, drogi pożarowej, chodnika oraz płyty rynku. Mieszkańców i turystów zainteresuje fakt, że na placu powstanie również fontanna wraz z komorą technologiczną, odbudowana zostanie zabytkowa studnia a zieleń zostanie odpowiednio zagospodarowana. Ponadto przebudowana zostanie kanalizacja deszczowa i oświetlenie placu, a rynek będzie monitorowany.

Projekt realizowany przez radzyński magistrat zakłada m.in.:

 • rewitalizację 1,22 ha obszarów;
 • 2366 m2 wyremontowanych lub wybudowanych budynków publicznych lub komercyjnych;
 • objęcie wsparciem 2 obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach;
 • utworzenie lub rekultywowanie 5155 m2 otwartej przestrzeni na obszarach miejskich.

Rewitalizacja obszarów miejskich

Wsparcie na odnowę przestrzeni miejskiej w Radzyniu Podlaskim pochodzi z funduszy europejskich w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020. Radzyński projekt został pozytywnie oceniony w trybie pozakonkursowym. W tym trybie o dofinansowanie starać mogły się projekty, które mają m.in. strategiczne znaczenie dla społeczno-gospodarczego rozwoju kraju lub regionu i są wskazane w dokumencie pn. Przedsięwzięcia o priorytetowym znaczeniu dla realizacji celów strategii rozwoju województwa lubelskiego na lata 2014-2020 (z perspektywą do 2030 roku). O wsparcie można było starać się również w trybie konkursowym. Kwota przeznaczona na rewitalizację w Działaniu 13.3 to ponad 299 mln zł. Warunkiem uzyskania dofinansowania było ujęcie projektu w programie rewitalizacji danej gminy. Łącznie w ramach tego Działania przewiduje się m.in:

 • rewitalizację ponad 252 ha obszarów;
 • objęcie wsparciem 109 szt. obiektów infrastruktury zlokalizowanych na rewitalizowanych obszarach;
 • utworzenie lub rekultywowanie blisko 192 tysięcy m2 otwartej przestrzeni na obszarach miejskich.
Podpisanie umowy na rewitalizację Zespołu Pałacowego Potockich w Radzyniu Podlaskim. Przy mikrofonach stoi Burmistrz Radzynia Podlaskiego Jerzy Rębek. W tle grupa ludzi uczestnicząca w podpisaniu umowy.
– Umowa daje nam niepowtarzalną szansę, aby przywrócić do świetności Pałac Potockich, ale i również centrum miasta, tak aby stało się atrakcyjne dla wszystkich przybywających. – podkreślał Jerzy Rębek, Burmistrz Radzynia Podlaskiego.