Fundusze Europejskie na modernizację MOSiR w Kraśniku

Dzięki wsparciu z funduszy europejskich Kraśnik odnowi basen na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. Chodzi o dofinansowanie m.in. na rozbudowę pływalni oraz zakup dodatkowego wyposażenia. Umowę w tej sprawie podpisali 9 lipca Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz Burmistrz Kraśnika Wojciech Wilk. Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego to 12 mln zł.

Odnowiona pływalnia

Celem projektu opiewającego na kwotę nieco ponad 25 mln zł (dofinansowanie unijne wynosi 12 mln zł) jest poprawa jakości życia i zdrowia mieszkańców miasta Kraśnik, a także zwiększenie aktywności społecznej oraz atrakcyjności miasta i regionu. W ramach inwestycji powstanie m.in. basen dla dzieci z atrakcjami wodnymi, sauna mokra i sucha, nowe pomieszczenie dla ratownika i trenera, a także kompleks pomieszczeń szatniowo-sanitarnych dla kobiet i osób z niepełnosprawnością na parterze nowego obiektu.

Dodatkowe wyposażenie i nowa e-usługa

Środki unijne w ramach projektu pozwolą na zakup dodatkowego wyposażenia obiektu w atrakcje basenowe dla placu wodnego, system pomiaru czasu, basenową tablicę wynikową i informacyjną, nowy sprzęt ratowniczy (w tym defibrylator, koła ratunkowe i apteczki pierwszej pomocy) oraz sprzęt basenowy i karty obsługowe. Dodatkowo zostanie utworzona specjalna aplikacja sklepu internetowego, dzięki której będzie można m.in. zakupić biletów, karnet czy dokonać rezerwacji bez wychodzenia z domu.

Środki z RPO na rewitalizację

Projekt pn. Modernizacja zdegradowanego obiektu krytej pływalni Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Kraśniku realizowany jest w ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL na lata 2014-2020, którego celem jest m.in. odnowa zdegradowanych przestrzeni miejskich. Projekty w ramach tego Działania obejmują przebudowy, remonty oraz modernizację budynków zdegradowanych w celu przywrócenia lub nadania im nowych funkcji użytkowych, które wynikają z programów rewitalizacji. Podmiotami uprawnionymi do uzyskania wsparcia są m.in. samorządy.

galeriaGALERIA