Fundusze Europejskie na energooszczędne oświetlenie

Budowa i modernizacja instalacji energooszczędnego oświetlenia to zadania, na które beneficjenci Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 otrzymają blisko 41 mln zł ze środków unijnych. Ich realizacja będzie możliwa dzięki rozstrzygnięciu konkursu w ramach Działania 5.5. Promocja niskoemisyjności. Zaznaczamy, że kwota ta pozwoli na realizację 31 projektów. 24 lipca br. Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski uroczyście wręczył umowy beneficjentom.

Zwiększenie alokacji

Władze województwa pierwotnie na realizację konkursu przeznaczyły ponad 20,6 mln zł środków unijnych. Kwotę tego dofinansowania uzupełniały środki z budżetu państwa tj. ponad 2,4 mln zł
(w sumie ponad 23 mln zł). Konkurs ogłoszony w 2019 roku cieszył się dużym zainteresowaniem beneficjentów, bowiem w ramach naboru złożono aż 88 wniosków o łącznej wartości przekraczającej 165,6 mln zł.

Biorąc pod uwagę ilość złożonych wniosków, Zarząd Województwa Lubelskiego w celu zapewnienia dofinansowania możliwie największej liczbie projektów zwiększył alokację w konkursie o blisko 20,4 mln zł z RPO WL na lata 2014-2020. W sumie na ten cel do beneficjentów trafią środki, na które składa się:

  • Dofinansowanie z UE (RPO WL 2014-2020): 40 984 644,12 zł
  • BP: 2 424 556,53 zł

Środki te umożliwiły wybranie do dofinansowania 31 projektów o łącznej wartości ponad 59,6 mln zł (dofinansowanie z UE to blisko 41 mln zł).

Podsumowanie naboru

Rozstrzygnięty konkurs jest drugim naborem w ramach Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności. Realizacja projektów przewiduje wsparcie 18 337 szt. energooszczędnych punktów świetlnych, a szacuje się, że przyczyni się to do rocznego spadku emisji gazów cieplarnianych o blisko 5,9 ton ekwiwalentu CO2.

W sumie w ramach dwóch naborów dot. Działania 5.5 alokacja ze środków UE wyniosła blisko 90 mln zł. Warto dodać, że została wykorzystana niemal w stu procentach.

galeriaGALERIA