Forum Gospodarcze Polska – Iran

W naszym regionie gościmy przedstawicieli władz i biznesu, jednej z najważniejszych gospodarczych prowincji Islamskiej Republiki Iranu. W ramach spotkań omawiane są kwestie zwiększenia naszej aktywności gospodarczej w tej części świata. Analizowane są w szczególności możliwości nawiązania współpracy w takich dziedzinach jak przetwórstwo chemiczne i medycyna.

Głównym punktem wizyty irańskiej delegacji w Województwie Lubelskim było Forum Gospodarcze Polska-Iran. Seminarium poświęcono możliwościom nawiązania współpracy w zakresie wzajemnych inwestycji, rozwoju wymiany handlowej pomiędzy podmiotami polskimi i irańskimi, a także szansą realizacji przez polskie firmy kontraktów w Iranie w kontekście zniesienia w 2016 r.

W trakcie trwania forum, Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie prof. dr hab. n. med. Andrzej Drop oraz Rektor Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences Esmail Idani, podpisali list intencyjny, który pozwoli na rozwój i zacieśnienie współpracy pomiędzy regionami, a także wymianę studentów i prowadzenie wspólnych projektów badawczych.

W skład irańskiej delegacji wchodzą najwyżsi przedstawiciele władzy samorządowej, na czele z Gubernatorem Prowincji Chuzestan, a także osoby zarządzające najważniejszymi organizacjami odpowiedzialnymi za rozwój gospodarczy regionu, m.in. reprezentanci Wolnej Strefy Ekonomicznej Arvand, Specjalnej Strefy Ekonomicznej Przemysłu Petrochemicznego Mahshahr, Izby Handlu, Przemysłu, Górnictwa i Rolnictwa Ahvaz, a także podmiotów z branży energetyki oraz rolnictwa.

Wizyta delegacji potrwa do 25 stycznia br.

Szczegółowe informację z wydarzenia wraz z galerią dostępne na Portalu Gospodarczym Województwa Lubelskiego.

galeriaGALERIA