„Export – Invest Lubelskie” – zaproszenie na konferencję

Zapraszamy Państwa do udziału w konferencji EXPORT – INVEST LUBELSKIE, która odbędzie się 17 marca 2017 r. w Lubelskim Centrum Konferencyjnym. Jej głównym celem jest zaprezentowanie możliwości rozwoju lubelskich przedsiębiorstw oraz podjęcie dyskusji o wzmocnieniu potencjału inwestycyjnego i eksportowego województwa lubelskiego w świetle obecnych możliwości i nadchodzących wyzwań. 

 

Wydarzenie skierowane jest zarówno do przedstawicieli administracji, nauki jak i biznesu, w tym przedsiębiorców podejmujących działalność eksportową. W merytorycznej atmosferze chcemy poruszyć możliwości współpracy i rozwoju przedsiębiorczości na przykładzie województwa lubelskiego. Aktualność i ważność poruszanych tematów, jak i ranga prelegentów nadają wydarzeniu wymiar ponadregionalny. 

 

Konferencja EXPORT-INVEST LUBELSKIE to trzy panele tematyczne, które obejmą najistotniejsze kwestie związane z:
1. rozwojem gospodarczym
2. inwestycjami
3. eksportem.

Konferencja i zaplanowane debaty będą okazją do wymiany doświadczeń w zakresie promocji gospodarczej, przyciągania i obsługi inwestycji, jak również prowadzenia działalności eksportowej. Spotkanie w gronie ekspertów z całej Polski pozwoli na prowadzenie dyskusji, która w świetle aktualnych perspektyw i oferty jaką prezentują poszczególne regiony, może zaowocować nowymi pomysłami i rozwiązaniami. 

 

Podczas konferencji będą mieli również Państwo możliwość odbycia rozmów B2B z przedstawicielami instytucji regionalnych i ogólnopolskich, które zajmują się wspieraniem inwestycji:

  • Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu S.A.(PAIH),
  • Agencji Rynku Rolnego (ARR),
  • Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE),
  • BZWBK,
  • Polskiej Ekologii,
  • Enterprise Europe Network

Wydarzenie ma charakter otwarty, jednak o udziale decyduje kolejność zgłoszeń.

 

Rejestracja na wydarzenie – przez Portal Gospodarczy Województwa Lubelskiego

Zapraszamy do udziału!

 

 do-pobraniaDO POBRANIA

Program konferencji

Biogramy