„Energetyk” w każdej gminie województwa

W każdej gminie czy mieście znajdują się miejsca, w których należy poprawić efektywność energetyczną, czyli najprościej mówiąc zmniejszyć zużycie wszelkiego rodzaju energii. Do nich zaliczyć można m.in. szkoły, przychodnie, biblioteki, urzędy czy domy kultury.  Dzięki szkoleniom organizowanym przez Regionalne Biuro Energii w każdej gminie naszego regionu będziemy mieli osobę odpowiedzialną za ten proces.

Organizujemy szkolenia dla tzw. „energetyków gminnych”, którzy zgłaszani są przez gminy. Ich uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu efektywności energetycznej. – mówi Henryk Smolarz, dyrektor Regionalnego Biura Energii.

Do zadań energetyka należeć będzie wspieranie przedsiębiorców lokalnych w pozyskiwaniu środków  finansowych na cele modernizacji linii technologicznych, źródeł ciepła, czy montażu instalacji OZE. Zyskają także mieszkańcy, którzy otrzymają wsparcie w zakresie termomodernizacji domów indywidualnych, wymiany źródeł ciepła, zasad uzyskania wsparcia finansowego i określenia prognozowanych kosztów inwestycji.

Energetycy gminni będą w stanie rozpoznać obszary, w których możliwa jest redukcja zużycia energii, wygenerowanie oszczędności oraz ograniczenie zanieczyszczenia powietrza, a także wskazać możliwości uzyskania wsparcia finansowego na realizację tego typu inwestycji – wyjaśnia Henryk Smolarz, dyrektor Regionalnego Biura Energii.

Szkolenia są nieodpłatne, finansowane w ramach „Ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”; Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020; I oś priorytetowa „Zmniejszenie emisyjności gospodarki”.

Energetyk gminny będzie mógł korzystać ze stałego wsparcia ze strony doradców energetycznych działających w strukturach Regionalnego Biura Energii, UMWL w Lublinie. Szczegółowych informacji udziela Pani Elżbieta Kasperska, tel. 81 537 16 17, doradztwo.energetyczne@lubelskie.pl.

Zachęcamy do kontaktu.