Europejski Komitet Regionów. Opinia marszałka przyjęta jednogłośnie

Marszałek Województwa Lubelskiego wziął udział w sesji plenarnej Europejskiego Komitetu Regionów, która odbyła się w Brukseli. Jego opinia na temat Europejskiego Roku Kolei 2021 została przyjęta jednogłośnie podczas głosowania, które odbyło się 14 października.

W wystąpieniu marszałek Stawiarski podkreślił rolę i wkład kolei na rzecz rozwoju społeczno-gospodarczego europejskich regionów, a także zwrócił uwagę na wyzwania stojące przed koleją europejską i przedstawił zalecenia Komitetu Regionów na rzecz jej promocji i rozwoju.

– Jestem przekonany, że poprzez ustanowienie 2021 roku Europejskim Rokiem Kolei oraz aktywne zaangażowanie wszystkich zainteresowanych stron uda nam się osiągnąć istotny postęp na rzecz poprawy systemu kolejowego Unii Europejskiej – mówił marszałek Stawiarski. – Kolej to lepsza dostępność regionów i mobilność społeczeństwa, rozwój gospodarczy, lepszy klimat. Współczesny transport musi być nie tylko szybki, bezpieczny, wygodny i ekologiczny, ale też jak pokazują wydarzenia ostatnich miesięcy związane z pandemią COVID-19, odporny na coraz to nowe kryzysy. Europejski system kolejowy udowadnia, że wszystkie te przesłanki spełnia – dodał.

Opinia nt. Europejskiego Roku Kolei, którą przygotował Marszałek Województwa Lubelskiego, została przyjęta jednogłośnie w głosowaniu, które odbyło się w środę 14 października 2020 r.

Trzydniowa sesja plenarna Europejskiego Komitetu Regionów (CoR) odbyła się w Brukseli. Jednym z gości wydarzenia była kanclerz Angela Merkel.

Prezydium Komitetu Regionów, którego członkiem od lutego 2020 roku jest Marszałek Jarosław Stawiarski, zarządza Komitetem Regionów skupiającym 329 przedstawicieli społeczności regionalnych i lokalnych z 27 unijnych państw. Komisja Europejska, Rada Unii Europejskiej i Parlament Europejski są zobowiązane do zasięgania opinii zgromadzonych w Komitecie samorządowców w procesie tworzenia prawa unijnego.

Wystąpienie Marszałka w Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego podczas sesji plenarnej Komitetu Regionów.