E-usługi lubelskiej Policji. Aneks do umowy podpisany

Policja w regionie będzie jeszcze bardziej dostępna dla obywateli. Stanie się to możliwe dzięki rozszerzeniu projektu realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 przez Komendę Wojewódzką Policji w Lublinie. Chodzi o zakup dodatkowego sprzętu i przestrzeni dyskowych, który będzie możliwy dzięki oszczędnościom wygospodarowanym w projekcie. Aneks umożliwiający realizację dodatkowego zadania podpisali dzisiaj Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski oraz insp. Artur Bielecki, Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie.

Dodatkowy sprzęt

Zarząd Województwa Lubelskiego wyraził zgodę na przeznaczenie oszczędności w projekcie pn. „Wdrożenie nowych e-usług oraz rozwiązań zwiększających stopień dostępności lubelskiej policji dla obywateli” na zakup dodatkowej infrastruktury sprzętowej i serwerowej, która posłuży lubelskim policjantom. Cały projekt opiewa na kwotę blisko 24,5 mln zł (z czego 20,7 mln zł to wsparcie unijne). Dzięki aneksowi na realizację nowego zadania Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie przeznaczy z tej puli prawie 4,5 mln zł (3,78 zł pochodzi z funduszy europejskich). Wygospodarowane środki pozwolą na zakup m.in.:

 • 1 kompletu wyposażenia serwerowego do obsługi oprogramowania do zarządzania stanowiskami komputerowymi,
 • 30 licencji Windows Server 2019 RDS CAL,
 • 1222 licencji Windows Server 2019 CAL,
 • 7000 licencji oprogramowania do zarządzania stanowiskami komputerowymi,
 • 30 skanerów dwustronnych,
 • 100 skanerów piórowych,
 • 1100 monochromatycznych drukarek laserowych,
 • 100 przenośnych drukarek termicznych.

Warto dodać, że dzięki aneksowi wydłużony został o miesiąc (czyli do 31 grudnia 2020 roku) okres realizacji projektu.

e-usługi w Policji

Głównym celem projektu jest zwiększenie efektywności realizacji zadań będących w kompetencji całego Lubelskiego Garnizonu Policji, zmniejszenie kosztów jego funkcjonowania, jak również zapewnienie szybkiej i sprawnej obsługi wszystkich interesantów. Projekt jest realizowany w ramach zadań:

 • dostawa Systemu Elektronicznego Obiegu Dokumentów,
 • zakup wyposażenia serwerowego,
 • zakup sprzętu komputerowego,
 • zakup serwera faksowego,
 • wdrożenie portalu e-usług.

Realizacja projektu stworzy możliwość dalszego wdrażania nowych rozwiązań, a także umożliwi osiągnięcie długofalowych korzyści związanych m.in. z efektywnością działania komendy. Projekt przyczyni się także do upowszechnienia wykorzystania Internetu oraz narzędzi komunikacyjnych w życiu mieszkańców i przedsiębiorców. Zakłada on również umocnienie wizerunku służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo jako nowoczesnych i sprawnie zarządzanych jednostek wykorzystujących nowoczesne technologie teleinformatyczne.

W ramach Garnizonu Komendy Wojewódzkiej Policji w Lublinie funkcjonuje 21 jednostek, w skład których wchodzą:

 • Komenda Wojewódzka Policji w Lublinie,
 • 4 Komendy Miejskie: w Lublinie, Białej Podlaskiej, Chełmie i Zamościu,
 • 16 Komend Powiatowych: w Biłgoraju, Hrubieszowie, Janowie Lubelskim, Kraśniku, Krasnymstawie, Lubartowie, Łęcznej, Łukowie, Opolu Lubelskim, Parczewie, Puławach, Radzyniu Podlaskim, Świdniku, Rykach, Tomaszowie Lubelskim i Włodawie.

Cyfrowe Lubelskie

Projekt pn. „Wdrożenie nowych e-usług oraz rozwiązań zwiększających stopień dostępności lubelskiej policji dla obywateli” realizowany jest w ramach działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Ideą jest zwiększenie poziomu wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w administracji publicznej, w tym wzmocnienie stopnia cyfryzacji administracji oraz zwiększenie dostępności dla obywateli.

Całkowita alokacja dla Działania 2.1 Cyfrowe Lubelskie ze środków UE wynosi 339,7 mln zł (stan na czerwiec 2020 roku z uwzględnieniem renegocjacji Programu RPO WL 2014-2020). W ramach Działania 2.1 ogłoszono 2 konkursy (w 2016 roku i 2017 roku).