Dzień Samorządu Terytorialnego

Jak co roku 27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego. Tegoroczne święto jest jednak wyjątkowe – to okrągła, 30. rocznica pierwszych wyborów samorządowych.

Głosowanie z 27 maja 1990 roku zapoczątkowało kluczową reformę funkcjonowania państwa, która doprowadziła do decentralizacji władzy publicznej. To wtedy dokonało się wyodrębnienie nowych wspólnot samorządowych, którym przekazano kompetencje do realizacji zadań ważnych dla lokalnych społeczności. Bez wątpienia rozpoczął się wówczas proces gruntownej przebudowy Rzeczpospolitej Polski.

W tym dniu świętują wszyscy pracownicy administracji publicznej: władze samorządowe, radni, pracownicy urzędów i jednostek podległych, a także służb. Wyrażamy nadzieję, że naszą uczciwą pracą wychodzimy naprzeciw codziennym potrzebom Mieszkańców Województwa Lubelskiego.

Wszystkim samorządowcom składamy życzenia wszelkiej pomyślności w życiu osobistym oraz zrealizowania zamierzeń w pracy zawodowej i społecznej, aby w następnych latach pracy samorządowej długofalowe i roztropne działania przynosiły wymierne efekty dla mieszkańców naszego regionu.