Dzień Edukacji Narodowej

Dzień Edukacji Narodowej obchodzimy 14 października. To święto nauczycieli, pedagogów i wszystkich pracowników oświaty. Marszałek województwa Sławomir Sosnowski z tej okazji nagrodził szczególnie wyróżniających się nauczycieli i pracowników oświaty z województwa lubelskiego.

– Z okazji tego święta warto podziękować nauczycielom i pedagogom za trud podejmowanej na co dzień pracy. Słowa uznania kieruje także do osób, które wspierają pracę szkół i placówek na terenie województwa lubelskiego. Życzę, aby aktywna i twórcza działalność zawodowa znajdowała uznanie w oczach uczniów i rodziców oraz przynosiła wiele satysfakcji każdego dnia. – mówił Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.

Nagrodą Marszałka Województwa Lubelskiego wyróżnieni zostali pracownicy w podległych Samorządowi Województwa Lubelskiego placówkach: Zespół Szkół Specjalnych przy Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie, Biblioteka Pedagogiczna w Białej Podlaskiej, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Lublinie, Szkoła Policealna Pracowników Służb Społecznych im. Andrzeja Bączkowskiego w Lublinie, wchodząca w skład Kolegium Pracowników Służb Społecznych, Medyczne Studium Zawodowe w Biłgoraju, Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisława Liebharta w Lublinie, Medyczne Studium Zawodowe im. Władysławy Szoc w Chełmie, Medyczne Studium Zawodowe im. Stanisławy Leszczyńskiej w Zamościu, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Lubelskie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Kolegium Pracowników Służb Społecznych razem ze Szkołą Policealną Pracowników Służb Społecznych im. Andrzeja Bączkowskiego w Lublinie, Biblioteka Pedagogiczna w Zamościu.