Drzewka od marszałka

700 sadzonek drzew trafiło dzisiaj do mieszkańców Lublina. Drzewkami obdarowali wszystkich chętnych radna Sejmiku Bożena Lisowska, marszałek Sławomir Sosnowski, wicemarszałek Grzegorz Kapusta i sekretarz Anna Augustyniak.

– Poziom zalesienia naszego województwa wynosi 23% i jest jednym z najniższych w Polsce. Mam nadzieję, że nasza akcja upamiętniająca 700-lecie stolicy województwa, chociaż w małym stopniu przyczyni się do podwyższenia stopnia lesistości. Zachęcam wszystkich do aktywnego udziału w akcji – powiedział marszałek Sławomir Sosnowski.

Na wniosek radnej Sejmiku Bożeny Lisowskiej Zarząd Województwa Lubelskiego podjął decyzję o organizowaniu akcji bezpłatnego przekazania sadzonek drzew mieszkańcom Lublina z okazji 700-lecia Koziego Grodu. Sadzonki przekazała Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Lublinie.

galeriaGALERIA