Zmiana terminu rozpoczęcia naboru na dotacje unijne na kapitał obrotowy

Uwaga! Zmiana terminu rozpoczęcia naboru! Nabór ruszy 16 lipca br., godzina rozpoczęcia naboru pozostaje bez zmian.

Już 15 lipca ruszy nabór dla mikro, małych przedsiębiorstw i samozatrudnionych na dotacje obrotowe przeznaczone na bieżącą działalność firmy. Z dofinansowania skorzystać mogę te firmy, które w sytuacji związanej z koronawirusem znalazły się w trudnej sytuacji finansowej. Unijne wsparcie wypłacać będzie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Wsparcie na utrzymanie bieżących wydatków firm

Zarząd Województwa Lubelskiego zatwierdził wezwanie do złożenia wniosku w ramach Działania 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP RPO WL na lata 2014-2020.

– Ważne jest, aby w sytuacji jaką jest pandemia COVID-19 reagować i zwalczać jej negatywne skutki. W szczególności jeśli chodzi o utrzymanie działalności mniejszych firm czy samozatrudnionych. Przeznaczyliśmy na ten cel 74 mln zł. środków unijnych w ramach RPO WL i spodziewamy się dużego zainteresowania konkursem – zaznaczał Wicemarszałek Województwa Lubelskiego Michał Mulawa.

Przedsiębiorcy dofinansowanie będą mogli przeznaczyć na sfinansowanie wydatków związanych z bieżącą działalnością firmy, w tym m.in. na: wynagrodzenia czy opłaty bieżące, takie jak gaz, prąd czy koszty najmu powierzchni.

Wysokość dofinansowanie

Wysokość dotacji będzie zależna od liczby zatrudnionych pracowników na umowę o pracę w przeliczeniu na pełne etaty w firmie i czasu, na jaki przedsiębiorca zadeklaruje utrzymanie działalności gospodarczej (max. 3 miesiące).

Do kogo skierowane jest wsparcie?

Wsparcie przeznaczone jest dla samozatrudnionych, a także mikro i małych przedsiębiorstw, które mają siedzibę i prowadzą działalność na terenie województwa lubelskiego. Ponadto, wsparcie uzyska firma, która w związku z wystąpieniem pandemii odnotowała spadek obrotów (przychodów ze sprzedaży) o co najmniej 30% w okresie wybranego miesiąca br. począwszy od 1 marca 2020 r. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub w porównaniu do tożsamego miesiąca ubiegłego roku. Warunkiem uzyskania wsparcia jest prowadzenie działalności gospodarczej na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz prowadzenie jej w momencie ubiegania się o dofinansowanie.

Złożenie wniosku

Nabór wniosków rozpocznie się 15 lipca 2020 roku o godzinie 10.00 i potrwa do momentu, gdy wartość złożonych wniosków przekroczy 140 % alokacji lub do złożenia 5000 wniosków. Dokumentacja i informacje o naborze dostępne są w serwisie Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Już od dzisiaj (9 lipca) Wnioskodawcy mają możliwość wypełnić wniosek tak, aby wcześniej przygotować się do aplikowania o wsparcie. Decyduje kolejność zgłoszeń, a wnioski aplikacyjne będą składane poprzez system teleinformatyczny LSI2014.

Jak wypełnić wniosek?

Wnioski aplikacyjne składane będą przez system teleinformatyczny LSI2014. Osoba podpisująca wniosek musi posiadać profil zaufany EPUAP lub podpis elektroniczny, są one (jedno z wymienionych) niezbędne do stworzenia profilu firmy w systemie LSI2014 oraz do podpisania wysyłanego wniosku. Informacje jak krok po kroku stworzyć profil zaufany EPUAP oraz jak zarejestrować profil firmy w systemie LSI2014 dostępne są w filmach instruktażowych przygotowanych przez LAWP. Filmy dostępne są na stronie RPO Lubelskie (Część 1- rejestracja w systemie EPUAP oraz rejestracja w systemie LSI2014, Część 2- jak założyć profil wnioskodawcy w systemie LSI2014 )

Więcej informacji

Szczegółowe informacje uzyskać można u pracowników Punktu Kontaktowego LAWP: 81 462 38 31/12 oraz e-mailowo: lawp@lawp.eu.