DemoDay #3.2

31 sierpnia br., w przestrzeniach Lubelskiego Centrum Konferencyjnego, odbyła się sesja DemoDay#3.2 w ramach Programu Unicorn Hub współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Sesje DemoDay#3 objęte są Patronatem Honorowym Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego. W jego imieniu zebranych przedsiębiorców powitał wicemarszałek Michał Mulawa.

W sesji kończącej 4-miesięczny program inkubacyjny zaprezentowało się 18 spośród 36 wyselekcjonowanych do tej edycji programu start-upów. Pozostałe taką szansę wykorzystały w czasie sesji DemoDay#3.1 w dniu 31 lipca br. organizowanej w LCK. Wszystkie start-upy walczą o rekomendację do udziału w konkursie o dofinasowanie rozwoju wyinkubowanego pomysłu biznesowego w maksymalnej kwocie 1 000 000,00 zł w ramach poddziałania 1.1.2 PO PW. Dotychczas start-upy biorące udział w programie uzyskały rekomendacje na kwotę ponad 10 mln zł, lecz kolejni uczestnicy mają duże szanse na uzyskanie środków w ramach 1.1.2. Rozwój Start-upów w Polsce Wschodniej (PO PW). W 2 edycji program inkubacyjny zakończyło 20 spółek, zaś do 3 edycji programu Unicorn Hub zgłoszono 76 pomysłów biznesowych, spośród których wyselekcjonowano 36 najbardziej odpowiadających założeniom programu.

Marszałek Mulawa wyraził przekonanie, że zainteresowanie jakie budzą kolejne edycje programu inkubacyjnego wśród przedsiębiorców pokazuje, że start-upy chcą być coraz lepiej przygotowane do rozwijania swoich pomysłów biznesowych, są otwarte na konstruktywną krytykę i wiedzę oraz poszukują dedykowanych, skrojonych do ich potrzeb i możliwości form wsparcia. Taką możliwość daje program realizowany we współpracy z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości.

Więcej o platformie i programie inkubacji na stronie Programu Unicorn Hub.