Budowa, modernizacja przystanków i węzłów przesiadkowych dla potrzeb LOF

Głównym założeniem realizowanego przez Miasto Lublin w ramach Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego na lata 2014-2020 projektu jest rozwój i usprawnienie systemu komunikacyjnego w obszarze Lubelskiego Obszaru Funkcjonalnego. Realizacja projektu pozwoli na rozwój komunikacji publicznej zapewniającej dojazd do/z szkół/pracy/urzędów mieszkańcom LOF, m.in. poprzez efektywny wybór środków komunikacji zbiorowej.

Wartość całkowita projektu to 63 348 028, 09 w tym 36 144 984,88 zł dofinansowanie z środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020

W ramach projektu wykonane zostaną:

Opis zakresu:

1. Zespoły przystanków przesiadkowych i pętli komunikacji miejskiej integrujących najważniejsze węzły przesiadkowe wraz z infrastrukturą przystankową i około przystankową (w tym m.in. oświetlenie i monitoring) oraz zagospodarowaniem terenu wokół, w tym:

a) Związkowa (przystanki w rejonie al. Spółdzielczości Pracy, ul. Związkowej i ul. Węglarza),

b) Poczekajka (przystanki w rejonie al. Kraśnickiej i ul. Bohaterów Monte Cassino),

c) Przystanki w rejonie ronda im. R. Dmowskiego,

d) Mickiewicza (przystanki w rejonie ul. Kunickiego i ul. Mickiewicza),

e) Dworzec Gł. PKP – ul. Kunickiego (przystanek w stronę „do centrum” i w stronę „od centrum”),

f) Turystyczna (przystanki w rejonie przystanku kolejowego Lublin Zadębie).

2. Węzły przesiadkowe – budowa/rozbudowa/przebudowa węzłów i pętli komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą przystankową, przyległymi parkingami, infrastrukturą około przystankową (w tym m.in. oświetlenie i monitoring) oraz zagospodarowaniem terenu, w tym:

a) Żeglarska (w okolicy ul. Krężnickiej) z parkingami: P+R na 31 miejsc postojowych (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych), K+R na 5 miejsc postojowych i B+R – 10 stojaków pod zadaszeniem oraz punktami świetlnymi w ilości 21 szt.,

b) Abramowicka (w rejonie granicy miasta) z parkingiem P+R na 23 miejsca postojowe (w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych) i punktami świetlnymi oraz przebudowa ul. Wygodnej o długości ok. 1,8 km jako dojazd do węzła zlokalizowanego na terenie Gminy Głusk, w tym punkty świetlne w ilości 30 szt.

c) Józefa Franczaka „Lalka” (w rejonie granicy miasta) wraz z parkingami: K+R na 6 miejsc postojowych i B+R – 10 stojaków pod zadaszeniem oraz punktami świetlnymi w ilości 24 szt. oraz parking P+R przy istniejącej pętli przy ul. Grenadierów na 44 miejsca postojowe (w tym 3 miejsca dla osób niepełnosprawnych) i punktami świetlnymi w ilości 10 szt.,

d) Kraśnicka (w obszarze ul. Wróbla do granic miasta) wraz z parkingami: P+R na 36 miejsc postojowych ( w tym 2 miejsca dla osób niepełnosprawnych) i B+R – 10 stojaków pod zadaszeniem oraz punktami świetlnymi w ilości 28 szt.,

e) Granitowa wraz z parkingiem K+R na 3 miejsca postojowe oraz punktami świetlnymi w ilości 10 szt.,

f) Zbożowa wraz z parkingami: K+R na 5 miejsc postojowych i B+R – 10 stojaków pod zadaszeniem wraz z punktami świetlnymi w ilości 12 szt.,

g) Osmolicka (w okolicy ul. Prawiednickiej) wraz z parkingami: K+R na 2 miejsca postojowe i B+R – 10 stojaków pod zadaszeniem wraz z punktami świetlnymi w ilości 4 szt.,

3. Niezbędna budowa/przebudowa/rozbudowa dróg dojazdowych o długości ok. 3,4 km (w tym przebudowa ul. Wygodnej) w celu skomunikowania węzłów/przystanków komunikacji miejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu.

4.  Budowa i modernizacja wiat przystankowych wraz z infrastrukturą przystankową na węzłach przesiadkowych i zespołach przystanków przesiadkowych.

5. Budowa stacji do ładowania autobusów elektrycznych – ok. 5 lokalizacji na węzłach przesiadkowych (ul. Żeglarska, ul. J. Franczaka „Lalka”, ul. Zbożowa, ul. Granitowa, al. Kraśnicka).

 

P+R (Park&Ride) – parking w pobliżu peryferyjnych przystanków przeznaczony dla osób korzystających z publicznego transportu zbiorowego. Kierowcy pozostawiają swoje pojazdy w wyznaczonych miejscach, przesiadają się do komunikacji zbiorowej i w ten sposób kontynuują drogę do centrum miasta.

K+R (Kiss&Ride) – wyznaczone miejsce, służące do krótkiego postoju, spotykane zwłaszcza przy dworcach, lotniskach, centrach przesiadkowych i szkołach. Mają ułatwić szybką przesiadkę pasażera pojazdu na inny rodzaj transportu, lub obiektu.

B+R (Bike&Ride) – Bike and Ride (B&R) – system parkingów dla rowerów, który umożliwia bezpieczne pozostawienie swojego roweru i kontynuację dalszej podróży przy użyciu publicznego transportu zbiorowego.

galeriaGALERIA