Apel i działania w związku z krytyczną sytuacją trzody chlewnej

Dopłata do każdego zgłoszenia przypadku znalezienia padłego dzika, oraz dopłata do każdego odstrzelonego dzika w wysokości 200 zł., to działanie zainicjowane przez Zarząd Województwa Lubelskiego, mające na celu zmniejszenie populacji dzików w regionie. Inicjatywę poparł Sejmik Województwa Lubelskiego. Sejmik przyjął dziś także apel w sprawie krytycznej sytuacji trzody chlewnej w województwie lubelskim.

– ASF to nie tylko problem rolników. To jest problem konsumentów – czyli nas wszystkich. Brak reakcji i działań ze strony rządu doprowadził do tego, że w ciągu niespełna 6 miesięcy tego roku, mamy już 185 przypadków dzików zarażonych wirusem ASF. Dlatego Zarząd Województwa Lubelskiego zaproponował dopłaty do każdego zgłoszenia przypadku znalezienia padłego dzika oraz dopłata do każdego odstrzelonego dzika. W obu przypadkach dopłaty wyniosą 200 zł. Naszą inicjatywę chcemy realizować wspólnie z samorządami lokalnymi i instytucjami rządowymi, zaangażowanymi w zwalczanie ASF – wyjaśniał podczas sesji sejmiku Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.

Aktualnie realizowanemu przez administrację rządową systemowi zakazów i nakazów, związanych z zabezpieczaniem stad świń przed ASF, towarzyszy brak skutecznej kontroli ich przestrzegania. Organy państwowe do tego powołane nie podejmują zdecydowanych działań wobec tych, którzy nie dostosowują się do zasad bioasekuracji. Hodowcy trzody chlewnej zwracają uwagę, że pobieżne kontrole są niewystarczającym środkiem zaradczym, sposób uśmiercania zwierząt daleki jest od zasad humanitarnych, a tempo rozprzestrzeniania się choroby zagraża podstawom bytu nie tylko poszczególnych rolników, ale całemu polskiemu rolnictwu.

– Na terenach występowania choroby w województwie lubelskim, gospodarstwa rolne stoją na skraju bankructwa. Jeżeli nie zostaną podjęte skuteczne działania ochronne, to rozprzestrzenianie się ASF na inne części Polski zagrozi krajowej gospodarce. Wydaliśmy wiele pieniędzy aby stworzyć obory, płacimy podatki, podnosimy PKB i żądamy poszanowania naszej pracy. Tym bardziej, że od lat pomimo starań, wiele naszych postulatów nie zostało zrealizowanych. Brakuje odstrzału sanitarnego, szkoleń o tej chorobie, oglądu gospodarstw, nie ma wypłaconych odszkodowań czy zabezpieczenia sanitarnego – wyliczał Marek Sulima, producent i rolnik z powiatu bialskiego.

W apelu w sprawie krytycznej sytuacji trzody chlewnej w województwie lubelskim, Sejmik Województwa Lubelskiego domaga się od Rządu Rzeczypospolitej Polskiej i jego organów w terenie podjęcia stanowczych i natychmiastowych działań, w szczególności dotyczących:

  1. Stworzenia rządowego planu, mającego na celu odblokowanie środków na walkę z ASF, możliwych do pozyskania z Unii Europejskiej.
  2. Wyegzekwowania skutecznego odstrzału sanitarnego i planowego dzików przez koła łowieckie, i doprowadzenia do zmniejszenia populacji dzików do poziomu 0,1 osobnika na km2 na terenach do 50 km od granicy wschodniej.
  3. Zapewnienia przez Rząd RP niezbędnej, realnej pomocy umożliwiającej przestrzeganie zasad bioasekuracji.Koniecznego wzmocnienia służb weterynaryjnych, zarówno kadrowego, jak i sprzętowego.
  4. Utrzymania systemu dopłat do świń sprzedawanych z terenów zagrożonych ASF.
  5. Ustanowienia pełnej kontroli sanitarnej w stosunku do żywności importowanej z Ukrainy i Białorusi.
  6. Uznania sytuacji związanej z ASF za stan bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa żywnościowego kraju, oraz powierzenia Premierowi RP kierowania pracami grupy zadaniowej ds. zwalczania ASF.

do-pobraniaDO POBRANIA

Apel Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 22 czerwca 2017 roku.

galeriaGALERIA