9 milionów dla Muzeum Nadwiślańskiego!

Ponad 9 milionów unijnego dofinansowania trafiło do Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym. W ramach projektu przewidziano prace remontowe, budowlane i konserwatorskie, a także poszerzenie oferty kulturalno-edukacyjnej.

Co się zmieni? W Kamienicy Celejowskiej prace obejmować będą remonty dachu, prace stolarskie, modernizację instalacji sanitarnych, wymiana źródła ciepła oraz wewnętrznych instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Nastąpi też rewitalizacja terenu wokół obiektu, w tym samego patio. Co ważne, zmodernizowana infrastruktura wystawiennicza obiektu dostosowana zostanie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W ramach projektu zrealizowany zostanie generalny remont konserwatorski Domu Kuncewiczów, w tym modernizacja wewnętrznych instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych, Zaplanowano dokonanie rewaloryzacji ogrodu wraz z małą architekturą. Podobnie jak w przypadku Kamienicy Celejowskiej modernizacja infrastruktury wystawienniczej obiektu uwzględni potrzeby osób z niepełnosprawnościami.

W Dworze z Gościeradowa remont obejmie pomieszczenia na strychu, modernizację wewnętrznych instalacji sanitarnych, instalacji elektrycznych i teletechnicznych. Wykonana zostanie również rewaloryzacja ogrodu przyległego do posesji wraz z małą architekturą. Infrastruktura obiektu dostosowana będzie do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Dom wójtowski z Modliborzyc zyska m.in. wymianę pokrycia dachowego, remont elewacji i pomieszczeń oraz wymianę stolarki okiennej i drzwi zewnętrznych. Nie obejdzie się bez modernizacji instalacji sanitarnych, elektrycznych i teletechnicznych.

Spichlerz Ulanowskiego przejdzie remont konserwatorski. Nastąpi modernizacja instalacji sanitarnej, elektrycznej i niskoprądowej. Ważnym elementem projektu jest modernizacja infrastruktury wystawienniczej obiektu i dostosowanie jej do standardów, które pozwolą z niej korzystać osobom z niepełnosprawnościami. Wykonana zostanie także rewaloryzacja terenu przyległego do obiektu, w którym znajdzie się ogród edukacyjny.

Modernizacja przestrzeni ekspozycyjnej pozwoli na przygotowanie nowych aranżacji wystaw stałych oraz stworzenie warunków do prezentacji równolegle wystaw czasowych, a przy tym organizację wydarzeń kulturalnych i edukacyjnych na znacznie większą skalę. Trzy z obecnych wystaw stałych zostaną zmodernizowane. Wdrożona zostanie także nowa oferta edukacyjna, uzupełniająca dotychczasowe działania Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym.

Projekt „Remont konserwatorski  i modernizacja ekspozycji w wybranych zabytkowych obiektach Muzeum Nadwiślańskiego w Kazimierzu Dolnym” otrzymał dofinansowanie w wysokości 9 713 318,72 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wartość całego projektu to 14 006 843,60 zł.