Przyznano pieniądze na rozwój i promocję rolnictwa

19 projektów otrzymało dofinansowanie w ramach dwuletniego planu operacyjnego 2018-2019. Za blisko 840 tysięcy złotych Lokalne Grupy Działania, organizacje pozarządowe i gminy zorganizują przedsięwzięcia w zakresie promocji i rozwoju rolnictwa oraz terenów wiejskich.

Dzięki podpisanym umowom beneficjenci tych środków będą mogli zainicjować nowe przedsięwzięcia oraz kontynuować już te sprawdzone, które zyskały popularność wśród odbiorców. Przykładami projektów odnoszących sukces są: Święto Jabłka Józefowskiego, Festiwal promocyjno-edukacyjny „Kiszeniaki i Kwaszeniaki” oraz Lubelskie Święto Chleba.

Wiele wydarzeń, które już mają miejsce, a są współfinansowane ze środków KSOW z roku na rok rosną zarówno pod względem swojej popularności, jak i lepszego dopracowania – mówił Grzegorz Kapusta wicemarszałek województwa lubelskiego.

Dofinansowanie konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pochodzi ze spodków Unii Europejskiej w ramach „Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Projekt realizowany przy współpracy SR KSOW Województwa Lubelskiego. Dofiansujemy następujące projekty:

 1. LGD Ziemi Kraśnickiej – Promocja obszarów wiejskich poprzez festiwal Kulinariów i Sztuki Ludowej,
 2. LGD Kraina wokół Lublina – Dobre praktyki w realizacji zadań z zakresu PROW 2014-2020 na terenie powiatu lubelskiego,
 3. LGD Ziemi Kraśnickiej – Lokalna Grupa Działania inicjatorem działań wspierających rozwój obszarów wiejskich,
 4. Gminna Biblioteka Publiczna w Ułężu – Mleczne przysmaki,
 5. Miejski Dom Kultury w Bełżycach – Festiwal edukacyjno – promocyjny PASIEKA w Bełżycach,
 6. Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej – Wojewódzka Wystawa Koni Zimnokrwistych Tuczna 2018,
 7. LGD Kraina wokół Lublina – Aktywne sołectwa – spotkanie sołtysów z terenu powiatu lubelskiego,
 8. Lubelska Izba Rolnicza – Gleba najbogatsze środowisko życia – ochrona oraz jej racjonalne wykorzystanie,
 9. Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie – Festiwal promocyjno – edukacyjny Kiszeniaki i Kwaszeniaki,
 10. Stowarzyszenie na rzecz rozwoju gminy Fajsławice – Wydanie przewodnika Szlakiem Lubelskich Smaków,
 11. Gminny Ośrodek Kultury w Kłoczewie – Kraina mlekiem i miodem płynąca – edukacyjno – promocyjne warsztaty serowarskie i pszczelarskie,
 12. Cech Rzemiosł Spożywczych – XX Lubelski Święto Chleba,
 13. Fundacja Aktywne Społeczeństwo – Tworzenie i funkcjonowanie obiektów sportowych na przykładzie krajów UE,
 14. Fundacja Aktywne Społeczeństwo – Młody Eurydyta – lider społeczności lokalnej,
 15. Gmina Ostrówek – Eko Jarmark w Gminie Ostrówek,
 16. Stowarzyszenie Zielony Domek – Przygraniczny Festiwal Smaku,
 17. LGD Krasnystaw Plus – Współpraca i współdziałanie na rzecz poprawy życia mieszkańców wsi,
 18. LGD Ziemi Kraśnickiej – Współpraca w sektorze rolnym szansą na rozwój obszarów wiejskich,
 19. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Owocowy Szlak” – Święto Jabłka Józefowskiego.

 

Łączna kwota projektów dofinansowanych z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich to 836 319,08 zł.