80. rocznica wybuchu II Wojny Światowej – zaproszenie

Marszałek Województwa Lubelskiego Jarosław Stawiarski, Wojewoda Lubelski Przemysław Czarnek, Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk, Dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Lublinie Marcin Krzysztofik, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych wraz z weteranami II Wojny Światowej zapraszają na uroczystości lubelskich obchodów 80. rocznicy agresji Niemiec hitlerowskich na Polskę oraz Dnia Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej, które odbędą się 1 września 2019 roku w Lublinie.

Uroczystości rozpoczną się o 11.30 mszą świętą za poległych podczas wojny obronnej w 1939 r. w Klasztorze Braci Mniejszych Kapucynów przy ul. Krakowskie Przedmieście 42.

Następnie pod Pomnikiem Nieznanego Żołnierza na Placu Litewskim odbędą się główne uroczystości.