7 zespołów, 7 posiedzeń, 126 członków – ruszyły prace WRDS w Zespołach

Posiedzenie Stałych Zespołów Roboczych WRDSW dniu 13 maja 2016 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie odbyły się posiedzenia Stałych Zespołów Roboczych WRDS Województwa Lubelskiego. Posiedzenia poprowadziła Przewodnicząca WRDS Pani Wiesława Janczak.

Przedmiotem posiedzeń był wybór kandydatów na Przewodniczących Stałych Zespołów Roboczych WRDS, przedstawienie Tematów prac WRDS przyporządkowanych do poszczególnych Zespołów na rok 2016 oraz sprawy organizacyjne.

Wyniki wyborów kandydatów w Zespołach:
– Zespół ds. Infrastruktury i Transportu – Pan Marek Kołodziejczyk (Forum Związków Zawodowych)
– Zespół ds. Polityki Społecznej i Ochrony Zdrowia – Pan Marek Chmielewski (NSZZ „Solidarność”)
– Zespół ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich – Pani Elżbieta Wójcik (Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości)
– Zespół ds. Rynku Pracy, Zatrudnienia, Wynagrodzeń i Świadczeń Socjalnych – Pani Małgorzata Sokół (strona samorządowa)
– Zespół ds. Gospodarki, Innowacji i Rozwoju Przedsiębiorczości – Pan Andrzej Ryl (strona rządowa)
– Zespół ds. Funduszy Europejskich – Pan Andrzej Kurowski (Business Centre Club)
– Zespół ds. Edukacji i Szkolnictwa Wyższego – Pan Stanisław Michałowski (Pracodawcy RP)