43 samochody dla strażaków ochotników

43 średnie i ciężkie wozy strażackie trafiły do Ochotniczych Straży Pożarnych z naszego województwa. Kwota dofinansowania wynosi prawie 20 mln złotych, a środki pochodzą z RPO WL. Cała wartość projektu to prawie 32 mln zł.

Mikołaj dla strażaków był w tym roku wyjątkowo hojny. Jestem pewien, że dzięki temu każdy z nas może spać spokojnie, a przede wszystkim bezpiecznie. Kiedy fundusze unijne służą ochronie ludzkiego życia, to są to dobrze zagospodarowane pieniądze. – powiedział Sławomir Sosnowski, marszałek województwa lubelskiego.

Partnerem wiodącym projektu Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP reprezentowany przez Oddział Wojewódzki Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Lubelskiego, który będzie realizował ten projekt razem z 43 samorządami gminnymi: gminami Krzywda, Hańsk, Urzędów, Milejów, Niedrzwica Duża, Obsza, Żyrzyn, Skierbieszów, Kraśniczyn, Ułęż, Batorz, Ryki, Zamość, Szastarka, Końskowola, Lubartów, Chodel, Miastem Dęblin, gminami Goraj, Puławy, Krynice, Spiczyn, Stoczek Łukowski, Zalesie, Międzyrzec Podlaski, Potok Górny, Ludwin, Markuszów, Dzierzkowice, Nałęczów, Serniki, Piaski, Trzydnik Duży, Serokomla, Kraśnik, Wólka, Ulhówek, Stary Zamość, Głusk, Nielisz, gminą Komarów – Osada, gminą Strzyżewice, gminą Drelów. Ciężkie samochody otrzymały: gmina Nałęczów, gmina Zamość, gmina Krzywda w pow. łukowskim i Końskowola. Pozostałe 39 sztuk to wozy bojowe strażackie średnie typu gba.

Fundusze zostały wygospodarowane w ramach Działania 6.1 Bezpieczeństwo ekologiczne RPO WL 2014-2020, uzgodnionego na etapie negocjacji Programu z Komisją Europejską pn.: „Zabezpieczenie przeciwpożarowe i przeciwpowodziowe województwa lubelskiego poprzez zakup samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotniczych Straży Pożarnych”. Projekt ma na celu poprawę bezpieczeństwa ekologicznego województwa lubelskiego oraz zapobieganie degradacji środowiska naturalnego, poprzez bardziej efektywne prowadzenie akcji ratowniczo-gaśniczych oraz szybsze i skuteczniejsze usuwanie skutków zagrożeń naturalnych i technicznych przez jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (OSP).